Autor Anna Ślusarczyk

Anna Ślusarczyk

Sekretarz redakcji w CD3D. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i kierowniczych w firmach produkcyjnych o charakterze przemysłowym i spożywczym.

1 2