Autor Mateusz Mydlarz

Mateusz Mydlarz

Na co dzień pracuje jako inżynier zajmujący się projektowaniem i modelowaniem bryłowo - powierzchniowym. Z branżą Rapid Prototyping oraz Reverse Engineering związany jest od niedawna, chociaż dość intensywnie. Gadżeciarz, geek – chory na punkcie nowych technologii.