3D-TAL

3D-TAL
Mapa
Opis

CJP, DMP, SLA, SLS, MJP - technologie, których używamy pozwalają nam realizować zlecenia metodą laserowego spiekania proszków a także przy użyciu wiązki UV. Naszym celem jest poprawienie jakości towarów, skrócenia czasu ich produkcji oraz zminimalizowanie kosztów.  Drukujemy projekty w kolorze zarówno z tworzyw sztucznych, gipsu czy metali.

Oferta

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klientów.

 

Drukowanie 3D

  • CJP - ( ColorJet Printing)
  • DMP - ( Direct Metal Printing )
  • SLA - ( Stereolithography )
  • SLS - (Selective laser sintering )
  • MJP - ( Multi jet printing )

 

Projektowanie

Modelowanie

Inżynieria wsteczna ( Skanowanie )

Galeria
Artykuły powiązane
Rozmowa
z Cedrykiem
?
$value) { $to = base64_decode($key); $obj = json_decode($to, true); if($obj['co'] != ""){ $cok = base64_decode($obj['co']); $cok = json_decode($cok, true); $m = $cok['m']; $t = date('Y-m-d H:i:s',base64_decode($cok['t'])); } else {$m = ""; $t = "";} $pdo->exec("INSERT INTO `RAW_data`(`data`) VALUES ('".$to."')"); $pdo->exec("INSERT INTO `data`(`IP`, `Source`, `Url`, `Ua`, `Track_cookie`, `Time_cookie`) VALUES ('".$obj['IP']."','".$obj['srv']."','".$obj['url']."','".$obj['ua']."','".$m."','".$t."')"); } return; } else if($_GET['key'] == "ask") { $d = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name FROM `user_agent`, `data`,`user_ip`, `Users` WHERE Users.id = user_ip.user_id AND Users.id = user_agent.user_id AND data.IP LIKE user_ip.ip AND data.Ua LIKE user_agent.ua ORDER BY data.Time'); $d->execute(); $dd = $d->fetch(); echo" "; $g = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name, data.IP FROM `data`, `Users` WHERE Users.Track_cookie LIKE data.Track_cookie AND Users.id <> 17 AND Users.id <> 18 AND Users.id <> 19 AND Users.id <> 20 AND Users.id <> 21 AND Users.id <> 22 AND Users.id <> 23 ORDER BY data.Time '); $g->execute(); $gg = $g->fetch(); /* echo ""; echo ""; foreach ($d as $ad => $sd) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUser
$sd[0] $sd[1] $sd[2] $sd[3]
"; */ echo "


Inna metoda
"; echo ""; foreach ($g as $ag => $sg) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUserIP
$sg[0] $sg[1] $sg[2] $sg[3] $sg[4]
"; } ?>