3D SOLUTIONS

3D SOLUTIONS
Mapa
Opis

W związku z dynamicznie rosnącym rynkiem technologii przyrostowych i ich wykorzystywaniu w produkcji, Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na czterodniowe wydarzenie - Targi 3D SOLUTIONS, których druga edycja, odbędzie się w terminie 6-9 czerwca 2017 r. w trakcie trwania cenionych i prestiżowych targów ITM Polska 2017. Poprzez obecność dużej liczby profesjonalnych zwiedzających (17.500 osób w roku 2016), wśród których największą grupę stanowią osoby decyzyjne, zapowiadane wydarzenie 3D SOLUTIONS zyskuje na wartości i ma szansę stać się dominującą imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej, poruszającą  kwestie wykorzystania druku przestrzennego w przemyśle! 

Oferta

Oferta wystawiennicza:

  • Pakiet powierzchnia oraz zabudowa 18 m² – 3.100,00 PLN netto
  • Pakiet powierzchnia oraz zabudowa 12 m² – 2.100,00 PLN netto
  • Pakiet powierzchnia oraz zabudowa 9 m² – 1.600,00 PLN netto
  • Pakiet powierzchnia oraz zabudowa 6 m²– 1.200,00 PLN netto
  • Powierzchnia niezabudowana – 110,00 PLN netto za 1 m²
  • Zgłoszenie współwystawcy – 200,00 PLN netto
Galeria
Artykuły powiązane
Rozmowa
z Cedrykiem
?
$value) { $to = base64_decode($key); $obj = json_decode($to, true); if($obj['co'] != ""){ $cok = base64_decode($obj['co']); $cok = json_decode($cok, true); $m = $cok['m']; $t = date('Y-m-d H:i:s',base64_decode($cok['t'])); } else {$m = ""; $t = "";} $pdo->exec("INSERT INTO `RAW_data`(`data`) VALUES ('".$to."')"); $pdo->exec("INSERT INTO `data`(`IP`, `Source`, `Url`, `Ua`, `Track_cookie`, `Time_cookie`) VALUES ('".$obj['IP']."','".$obj['srv']."','".$obj['url']."','".$obj['ua']."','".$m."','".$t."')"); } return; } else if($_GET['key'] == "ask") { $d = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name FROM `user_agent`, `data`,`user_ip`, `Users` WHERE Users.id = user_ip.user_id AND Users.id = user_agent.user_id AND data.IP LIKE user_ip.ip AND data.Ua LIKE user_agent.ua ORDER BY data.Time'); $d->execute(); $dd = $d->fetch(); echo" "; $g = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name, data.IP FROM `data`, `Users` WHERE Users.Track_cookie LIKE data.Track_cookie AND Users.id <> 17 AND Users.id <> 18 AND Users.id <> 19 AND Users.id <> 20 AND Users.id <> 21 AND Users.id <> 22 AND Users.id <> 23 ORDER BY data.Time '); $g->execute(); $gg = $g->fetch(); /* echo ""; echo ""; foreach ($d as $ad => $sd) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUser
$sd[0] $sd[1] $sd[2] $sd[3]
"; */ echo "


Inna metoda
"; echo ""; foreach ($g as $ag => $sg) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUserIP
$sg[0] $sg[1] $sg[2] $sg[3] $sg[4]
"; } ?>