Johnson & Johnson przejmuje niemieckiego producenta drukowanych 3D implantów

0

Johnson & Johnson jako jeden z pierwszych koncernów medycznych rozpoczął wdrażanie rozwiązań z zakresu technologii przemysłowych. W ciągu kilku ostatnich lat rozszerzył obszar swojego działania również o zagadnienia z dziedziny biodruku, tworząc jedno z pierwszych na świecie laboratoriów badających tę dziedzinę nauki. Jak się okazuje, zainteresowanie firmy technologią druku 3D nie słabnie – Johnson & Johnson ogłosiło przejęcie Emerging Implant Technologies, niemieckiego producenta drukowanych przestrzennie implantów.

Emerging Implant Technologies (EIT) zajmował się produkcją przyrostową implantów kręgosłupa, które wykonywane były w opatentowanej przez firmę technologii. Ich tajemnicą był sposób tworzenia specyficznej, porowatej struktury na powierzchni wszczepu, która ułatwia proliferację komórek kościotwórczych. Zapewnia to lepszą osseointegrację, minimalizując ryzyko odrzucenia wszczepu.

DePuy Synthes, oddział Johnson & Johnson, stając się posiadaczem opisanej technologii tworzenia tytanowych implantów rozszerzył jednocześnie ofertę proponowanych implantów – jak przyznaje Aldo Denti, prezes DePuy Synthes, ich celem jest oferowanie kompletnego portfolio rozwiązań dla pacjentów.

Kwota przejęcia nie została ujawniona.

Grafika przewodnia: [1]

Źródło: 3ders.org

DODAJ KOMENTARZ:

Leave A Reply