Materialise publikuje wyniki finansowe za 2016 r. notując kilkunastoprocentowy wzrost przychodów w każdym obszarze działalności

2

Materialise – jedna z największych firm usługowych w segmencie druku 3D na świecie oraz producent specjalistycznego oprogramowania wspierającego wysokobudżetowe drukarki 3D, opublikował swoje wyniki finansowe za 2016 r. Całkowity przychód firmy za ubiegły rok wyniósł 114.5 mln €, co stanowi 12,2% wzrostu w stosunku do wyniku osiągniętego w 2015 r.

Zysk EBITDA wyniósł 9,5 mln €, co stanowiło wzrost aż o 156,5% w stosunku do roku poprzedzającego! Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 8,3%, co było zasługą z jednej strony wyższych dochodów, lecz również zmniejszenia wzrostu kosztów własnych firmy.

Jeśli chodzi o poszczególne obszary działalności operacyjnej firmy, to w każdym z nich nastąpił wzrost:

  • przychód ze sprzedaży oprogramowania oraz odnawianych licencji rocznych wzrósł o 16,8%
  • przychód ze sprzedaży bądź implementacji rozwiązań medycznych wzrósł o 8,8%, w tym przychód ze sprzedaży oprogramowania medycznego wzrósł o 7,4%; warte adnotacji jest to, że aż o 45,2% wzrosła sprzedaż bezpośrednia tego typu rozwiązań przez samo Materialise
  • segment produkcyjny wzrósł o 12,1%.
Udostępnij.

O autorze

Informacje Prasowe

Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

  • Tomasz Kiełbasa

    Te 114,5mln USD to na pewno dochód, a nie przychód? 500mln zł na czysto do opodatkowania?

    • Poprawione („lost in translation”). Zysk EBITDA wyniósł 9,5 mln €.

Rozmowa
z Cedrykiem
?
$value) { $to = base64_decode($key); $obj = json_decode($to, true); if($obj['co'] != ""){ $cok = base64_decode($obj['co']); $cok = json_decode($cok, true); $m = $cok['m']; $t = date('Y-m-d H:i:s',base64_decode($cok['t'])); } else {$m = ""; $t = "";} $pdo->exec("INSERT INTO `RAW_data`(`data`) VALUES ('".$to."')"); $pdo->exec("INSERT INTO `data`(`IP`, `Source`, `Url`, `Ua`, `Track_cookie`, `Time_cookie`) VALUES ('".$obj['IP']."','".$obj['srv']."','".$obj['url']."','".$obj['ua']."','".$m."','".$t."')"); } return; } else if($_GET['key'] == "ask") { $d = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name FROM `user_agent`, `data`,`user_ip`, `Users` WHERE Users.id = user_ip.user_id AND Users.id = user_agent.user_id AND data.IP LIKE user_ip.ip AND data.Ua LIKE user_agent.ua ORDER BY data.Time'); $d->execute(); $dd = $d->fetch(); echo" "; $g = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name, data.IP FROM `data`, `Users` WHERE Users.Track_cookie LIKE data.Track_cookie AND Users.id <> 17 AND Users.id <> 18 AND Users.id <> 19 AND Users.id <> 20 AND Users.id <> 21 AND Users.id <> 22 AND Users.id <> 23 ORDER BY data.Time '); $g->execute(); $gg = $g->fetch(); /* echo ""; echo ""; foreach ($d as $ad => $sd) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUser
$sd[0] $sd[1] $sd[2] $sd[3]
"; */ echo "


Inna metoda
"; echo ""; foreach ($g as $ag => $sg) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUserIP
$sg[0] $sg[1] $sg[2] $sg[3] $sg[4]
"; } ?>