OceanGate Expeditions zamierza stworzyć model 3D wraku Titanica

0

Katastrofa Titanica od ponad 100 lat niezmiennie elektryzuje ludzi na całym świecie. Znaleziony w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku wrak ulega niestety stopniowej degradacji, po części z przyczyn naturalnych, a po części z powodu coraz częstszych ekspedycji turystycznych. Specjaliści badający od lat resztki okrętu szacują, że w przeciągu najbliższych 50 lat istnieje realne niebezpieczeństwo, że jego kadłub ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Tymczasem pochodząca z miasta Everett blisko Seattle w USA firma OceanGate Expeditions, zamierza zrealizować projekt, który w pewnym stopniu będzie miał szansę ocalić Titanica dla przyszłych pokoleń – zeskanować go w 3D.

Firma zamierza rozpocząć w 2018 r. serię tygodniowych ekspedycji morskich na oceanie atlantyckim, mających na celu zebranie jak największej ilości danych w formie skanów 3D, obrazu video oraz danych sonarowych. Na ich podstawie ma zostać stworzony cyfrowy model wraku, co z jednej strony ma go uwiecznić na lata, a z drugiej stanowić materiał pod kolejne badania.

W maju 2018 r. z St. John’s – miasta portowego w Nowej Fundlandii w Kanadzie, ma wyruszyć siedmiotygodniowa ekspedycja naukowców, ekspertów i specjalistów, którzy będą odbywać tygodniowe misje badawcze. Załoga ekspedycji dla każdej misji ma wynieść ok. 20 osób. Cele jakie stoją przed ekspedycją to:

  • zebranie jak największej ilości materiału cyfrowego wraku oraz jego resztek znajdujących się w jego pobliżu za pomocą sonarów wielopasmowych, skanowania laserowego i fotogrametrii
  • dokumentowanie stanu wraku poprzez wykonywanie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości
  • dokumentowanie flory i fauny otaczającej wrak w celu porównywania pozyskanych danych z istniejącymi i określenia stopnia wpływu jaki ma środowisko naturalne na degradację powłoki Titanica.

Pozyskane dane zostaną przekazane Advanced Imaging and Visualization Laboratory (AIVL – Laboratorium Zaawansowanego Obrazowania i Wizualizacji) w Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI – Instytut Oceanograficzny w Woods Hole) – instytucji która jest partnerem całego projektu. Dyrektorem AIVL jest Bill Lange, który był członkiem szeregu wcześniejszych ekspedycji badających wrak Titanica. Jego zespół dostarczy sprzęt do przetwarzania obrazu i oświetlenia oraz zajmie się montażem otrzymanych danych w celu stworzenia z nich modelu 3D.

Aktualnie OceanGate Expeditions prowadzą rekrutację na członków ekspedycji. Jeżeli ekspedycja zakończy się powodzeniem, a na podstawie pozyskanych danych uda się odtworzyć cyfrowy model wraku Titanica, będzie to bez wątpienia dokonanie co najmniej na miarę wykonania pierwszych zdjęć wnętrz zatopionego statku, do którego doszło w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pozwoli także zobaczyć wrak wszystkim, którzy nigdy nie dostąpiliby tego w rzeczywistości.

Źródło: www.titanicsurveyexpedition.comwww.oceangate.com

Udostępnij.

O autorze

Paweł Ślusarczyk

Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. oraz Business Development Manager. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w biznesie, zdobyte w branży IT, reklamowej i poligraficznej. Od stycznia 2013 roku związany z drukiem 3D.

Rozmowa
z Cedrykiem
?
$value) { $to = base64_decode($key); $obj = json_decode($to, true); if($obj['co'] != ""){ $cok = base64_decode($obj['co']); $cok = json_decode($cok, true); $m = $cok['m']; $t = date('Y-m-d H:i:s',base64_decode($cok['t'])); } else {$m = ""; $t = "";} $pdo->exec("INSERT INTO `RAW_data`(`data`) VALUES ('".$to."')"); $pdo->exec("INSERT INTO `data`(`IP`, `Source`, `Url`, `Ua`, `Track_cookie`, `Time_cookie`) VALUES ('".$obj['IP']."','".$obj['srv']."','".$obj['url']."','".$obj['ua']."','".$m."','".$t."')"); } return; } else if($_GET['key'] == "ask") { $d = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name FROM `user_agent`, `data`,`user_ip`, `Users` WHERE Users.id = user_ip.user_id AND Users.id = user_agent.user_id AND data.IP LIKE user_ip.ip AND data.Ua LIKE user_agent.ua ORDER BY data.Time'); $d->execute(); $dd = $d->fetch(); echo" "; $g = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name, data.IP FROM `data`, `Users` WHERE Users.Track_cookie LIKE data.Track_cookie AND Users.id <> 17 AND Users.id <> 18 AND Users.id <> 19 AND Users.id <> 20 AND Users.id <> 21 AND Users.id <> 22 AND Users.id <> 23 ORDER BY data.Time '); $g->execute(); $gg = $g->fetch(); /* echo ""; echo ""; foreach ($d as $ad => $sd) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUser
$sd[0] $sd[1] $sd[2] $sd[3]
"; */ echo "


Inna metoda
"; echo ""; foreach ($g as $ag => $sg) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUserIP
$sg[0] $sg[1] $sg[2] $sg[3] $sg[4]
"; } ?>