Usługi konsultingowe i doradcze

Specjalizujemy się w świadczeniu szeroko pojętych usług konsultingowych i doradczych w zakresie technologii druku 3D. Naszymi klientami są zarówno duże korporacje i przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności w obszarze technologii przyrostowych. Współpraca może mieć charakter stały – ramowy, lub ograniczać się wyłącznie do pojedynczej usługi.

Szczegółowe informacje na temat usług konsultingowych i doradczych znajdują się na stronie www.cd3d.eu.