Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewiduje, że druk 3D zastąpi tradycyjne metody produkcji części

0

Według międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ciągu dziesięciu lat druk 3D ma sporą szansę na odegranie dużej roli w produkcji części, zastępując tym samym na niektórych polach metody obejmujące maszyny CNC czy wtryskarki.  Za tymi przewidywaniami przemawiają koszta produkcji, jak również troska o środowisko.

OECD, do której należy również Polska, jest organizacją mającą na  celu wzmocnienie ekonomiczne  państw członkowskich, wspieranie rozwoju gospodarczego i poprawę stopy życiowej obywateli. Sprawuje pieczę nad ekonomią trzydziestu pięciu wysokorozwiniętych krajów. Wprowadzone przez nią wytyczne, standardy i kodeksy postępowania mają pozytywny wływ również na kraje nieobjęte członkowstwem.

W swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Następna Rewolucja Przemysłowa: Konsekwencje dla Rządów i Przedsiębiorstw” OECD porusza między innymi temat szybkiego rozwoju wielu technologii – w tym druku 3D – oraz pojawiania się nowych materiałów, wskazując na konieczność zmiany sposobu myślenia o technologiach addytywnych i ich zastosowaniach. Wśród autorów raportu obecny jest Jeremy Faludi, założyciel Faludi Design oraz współtwórca Warsztatu  Zrównoważonego Rozwoju Autodesk.

Wpływ na środowisko różnych metod produkcji elementów litych

Raport zawiera dokładna analizę technologii addytywnych (w tym FFF, SLA, PolyJet, SLS) pod względem jakości, czasu produkcji elementu, wyboru materiałów, a także kosztów – z uwzględnieniem utylizacji odpadów i zużycia prądu, wszystko to z podziałem na druk 3D części pustych wewnątrz oraz litych. Porównano też na podstawie badania przeprowadzonego przez Faludiego w 2015 roku produkcję odpadów z drukarek 3D oraz frezarek CNC, ze zdecydowaną przewagą tych pierwszych. Dla kontrastu, druk 3D jest pod tym względem gorszy od wytryskarek,przynajmniej w kontekście produkcji obiektów w liczbie idącej w minimum tysiące.

Wpływ na środowisko różnych metod produkcji elementów pustych w środku

Oczywiście, należy uwzględnić, że w rzeczywistości nie da się zastąpić maszyn CNC drukarkami 3D, jednak wyniki dają wiele do myślenia w temacie odpadów produkcyjnych. Chociaż druk 3D, w swojej dzisiejszej formie, nie jest w stanie rozwiązać całkowicie problemów ochrony środowiska, według Faludiego rozwój technologii oraz powstawanie nowych materiałów ekologicznych zdecydowanie w tym pomogą.

Źródła: raport OECD via 3dprintingindustry.com
Grafika przewodnia: frankisme via Foter.com / CC BY-NC-SA

Udostępnij.

O autorze

Studentka kierunku lekarskiego. Od kilku lat pośrednio związana z branżą FDM. Wbrew pozorom, pisze nie tylko o druku 3D w medycynie.