QUIZ – druk 3D w ujęciu historycznym, czyli jak to się wszystko zaczęło?

2

Wraz z popularyzacją niskobudżetowych drukarek 3D, rośnie liczba ekspertów, którzy po przedrukowaniu kilkunastu rolek filamentu, czują się na siłach oceniać i opiniować dokonania innych. Tymczasem wbrew obiegowej opinii technologia druku 3D nie powstała wczoraj… Chociaż mało kto jest tego w pełni świadomy, liczy ona sobie już ponad 30 lat! Niniejszy QUIZ ma na celu sprawdzić wiedzę z zakresu historii powstania druku 3D oraz kilku wybranych jej obszarów. Co więcej, druga część QUIZU koncentruje się na polskiej branży niskobudżetowego druku 3D.

Czy wiedza na temat powstania druku 3D oraz całej branży czyni z nas lepszego drukarza 3D? Absolutnie nie, niemniej jednak dobrze jest znać genezę ich powstania, aby wiedzieć jaką drogę przeszliśmy aby znaleźć się w tym miejscu, w jakim znajdujemy się obecnie?

Poniżej znajdziecie pytania dotyczące szeregu rzeczy i wydarzeń, które miały istotny wpływ na rozwój technologii i branży druku 3D na przestrzeni lat. Quiz składa się z 10 pytań, a każde z nich ma do wyboru po cztery odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Życzymy powodzenia.

[slickquiz id=3]

DODAJ KOMENTARZ:

2 komentarze

Leave A Reply