Słaby rok voxeljeta

0

Jedna z technologii addatywnych, która od wielu lat niezmiennie robi na mnie duże wrażenie, to druk 3D z piasku wykorzystywany w tworzeniu gniazd do form do odlewów. Została ona opracowana w połowie lat 00-nych przez niemiecką firmę voxeljet, notowaną na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Niestety niezwykłość i teoretyczna wyjątkowość technologii rozwijanej przez firmę niekoniecznie idzie w parze z zapotrzebowaniem rynku… W zeszłym roku voxeljet sprzedał zaledwie 18 systemów (w tym 3 używane!), a jego wyniki finansowe spadły praktycznie w każdej pozycji…

W październiku 2013 r. voxeljet zadebiutował na amerykańskiej giełdzie, tymczasem już w grudniu tego samego roku Andrew Left z Citron Research – jednego z najważniejszych serwisów internetowych komentujących amerykańską giełdę, nazwał ją „TOTAL F**KING JOKE”, wykazując że jej biznes jest oparty o bardzo wątłe fundamenty. Niestety trudno powiedzieć, aby od tamtej pory jej sytuacja uległa znaczącej zmianie…

Przychody firmy za 2016 r. wyniosły 22,3 mln € i były niższe o 7,2% w stosunku do roku 2015. 58,6% tej kwoty pochodziło ze sprzedaży maszyn, a resztę wygenerowały usługi świadczone dla innych podmiotów. W ubiegłym roku voxeljet sprzedał 15 nowych i 3 używane (i odnowione) systemy drukujące – tyle samo co w roku poprzedzającym (14 nowych i 4 używane). Przychody z usług wyniosły 9,3 mln € i były o 3,7 mln € niższe od osiągniętych w roku 2015. Za ten spadek odpowiada w dużej mierze oddział brytyjski – voxeljet UK, który wygenerował 769 tysięcy € w porównaniu do 4,7 mln € w 2015 r. Dla odmiany wzrosły przychody oddziału amerykańskiego z 532 tysięcy € do 2,03 mln €.

Zysk wypracowany przez firmę pozostaje praktycznie bez zmian – 6,903 mln € w 2016 r. wobec 6,917 mln € w 2015 r. Co istotne – zysk ze sprzedaży drukarek 3D spada, a z usług druku 3D rośnie (3,197 mln € z 3,849 mln € wobec 3,706 mln € z 3,068 mln €). Generalnie patrząc na to z większej perspektywy ewidentnie widać, że voxeljet jest w swoistej stagnacji, z niewielkim trendem spadkowym. Można powiedzieć, że rynek na rozwiązania oferowane przez firmę jest równie ograniczony co niewielki – pozwala jej na w miarę stabilne funkcjonowanie, ale nie wróży poważniejszych wzrostów.

Pytanie co jest tego powodem – bardzo wysokie ceny oferowanych rozwiązań, czy ich niszowy charakter…? Więcej na temat technologii oferowanych przez firmę znajdziecie tutaj.

Źródło: www.3dprintingbusiness.directory

Udostępnij.

O autorze

Paweł Ślusarczyk

Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. oraz Business Development Manager. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w biznesie, zdobyte w branży IT, reklamowej i poligraficznej. Od stycznia 2013 roku związany z drukiem 3D.

Rozmowa
z Cedrykiem
?
$value) { $to = base64_decode($key); $obj = json_decode($to, true); if($obj['co'] != ""){ $cok = base64_decode($obj['co']); $cok = json_decode($cok, true); $m = $cok['m']; $t = date('Y-m-d H:i:s',base64_decode($cok['t'])); } else {$m = ""; $t = "";} $pdo->exec("INSERT INTO `RAW_data`(`data`) VALUES ('".$to."')"); $pdo->exec("INSERT INTO `data`(`IP`, `Source`, `Url`, `Ua`, `Track_cookie`, `Time_cookie`) VALUES ('".$obj['IP']."','".$obj['srv']."','".$obj['url']."','".$obj['ua']."','".$m."','".$t."')"); } return; } else if($_GET['key'] == "ask") { $d = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name FROM `user_agent`, `data`,`user_ip`, `Users` WHERE Users.id = user_ip.user_id AND Users.id = user_agent.user_id AND data.IP LIKE user_ip.ip AND data.Ua LIKE user_agent.ua ORDER BY data.Time'); $d->execute(); $dd = $d->fetch(); echo" "; $g = $pdo->prepare('SELECT data.Time, data.Source, data.Url, Users.Name, data.IP FROM `data`, `Users` WHERE Users.Track_cookie LIKE data.Track_cookie AND Users.id <> 17 AND Users.id <> 18 AND Users.id <> 19 AND Users.id <> 20 AND Users.id <> 21 AND Users.id <> 22 AND Users.id <> 23 ORDER BY data.Time '); $g->execute(); $gg = $g->fetch(); /* echo ""; echo ""; foreach ($d as $ad => $sd) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUser
$sd[0] $sd[1] $sd[2] $sd[3]
"; */ echo "


Inna metoda
"; echo ""; foreach ($g as $ag => $sg) { echo " "."\r\n"; } echo "
TimeSourceUrlUserIP
$sg[0] $sg[1] $sg[2] $sg[3] $sg[4]
"; } ?>