Wykorzystanie technologii FDM w prototypowaniu nowych butelek w CP Glass S.A.

0

CP Glass S.A. jest spółką zależną od CAN-PACK S.A. i należy do Grupy Kapitałowej Can-Pack – jednego z największych producentów opakowań w Europie. Wraz ze spółkami zależnymi, jest producentem szerokiego asortymentu opakowań szklanych, stosowanych w przemyśle piwowarskim i monopolowym. Firma opiera swoją działalność badawczo-rozwojową na współpracy z ośrodkami badawczymi z kraju i z zagranicy. Od niedawna prace Działu Badań i Rozwoju wspomaga drukarka 3D VSHAPER 270 Double.

Aby zapewnić kompleksową obsługę procesu wdrażania nowych opakowań szklanych, firma uruchomiła w Orzeszu biuro projektowe, które świadczy usługi w zakresie kompleksowego projektowania opakowań, przygotowywania dokumentacji technicznej opakowań, przygotowywania projektów technicznych form szklarskich, tworzenia wizualizacji wyrobów, w tym po ich napełnieniu. Aby usprawnić procesy wzorowania w tworzywie sztucznym, firma wzbogaciła procesy produkcyjne o technologię druku 3D. Firma zdecydowała się na zakup drukarki 3D VSHAPER 270 Double, rzeszowskiej firmy VERASHAPE.

Proces produkcji opakowań szklanych w CP Glass S.A. polega na sporządzaniu mieszaniny surowcowej tzw. zestawu szklarskiego, jego dokładnym wymieszaniu i dostarczeniu do pieca szklarskiego. Wynikiem procesu topienia jest uzyskanie masy szklanej. Płynna masa specjalnymi kanałami, tzw. zasilaczami, kierowana jest do maszyn formujących. W tym czasie jest ona schładzana do temperatury formowania i ujednorodniana termicznie. Z tak przygotowanej masy formowana jest porcja szkła – „kropla” która dalej trafia do jednej z sekcji automatu formującego. Formowanie odbywa się na rzędowych automatach szklarskich i składa się z dwóch etapów. W pierwszym, z „kropli” powstaje tzw. bańka, która natychmiast przenoszona jest do formy, drugi etap to nadanie wyrobowi w formie ostatecznego kształtu i schłodzenie go poniżej temperatury deformacji.

Dalsze etapy produkcji to uszlachetnianie na gorąco (nanoszenie odpowiednich tlenków w celu poprawy właściwości opakowań), odprężanie (powolne studzenie w celu relaksacji naprężeń termicznych), uszlachetnianie na zimno (modyfikacja właściwości powierzchniowych), inspekcja w celu eliminacji produktów wadliwych, pakowanie i spedycja. Opakowania niespełniające wymagań jakościowych zawracane są w procesie do ponownego przetopienia.

Zanim jednak rozpoczną się procesy produkcyjne, Dział Badań i Rozwoju we współpracy z Działem Handlowym opracowuje nowe wzory opakowań. Wzorowanie w tworzywie sztucznym wykonywane za pomocą skrawania coraz częściej zastępowane jest przez drukowanie w 3D przy użyciu materiałów ABS i PA.

Druk 3D pozwala na szybkie i wierne wzorowanie nowych kształtów butelek przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości. CP Glass rozpoczęło ścisłą współpracę z VSHAPER, opracowując metodę drukowania modeli w ABS i PA. Dzięki temu firma uzyskuje wydruki z charakterystyczną przeźroczystością w kolorze białym, zielonym i brązowym. Wydrukowane modele poddawane są dodatkowej obróbce żywicznej. Przygotowane w ten sposób wzory są prezentowane klientom, a co najbardziej istotne, proces ich przygotowania jest znacznie tańszy od tradycyjnej metody wzorowania.

Drukarka 3D VSHAPER 270 Double wykorzystywana jest ponadto w produkcji nietypowych części zamiennych, zwłaszcza w sytuacjach gdy nie są już one dostępne, koszt ich zakupu jest zbyt wysoki lub czas oczekiwania na części do maszyn wykorzystywanych na linii produkcyjnej jest zbyt długi.

Firma poprzez swoje Biuro Inwestycji, Badań i Rozwoju prowadzi prace badawcze w obszarze optymalizacji procesu produkcji opakowań szklanych. Prowadzone badania naukowe obejmują m.in. uszlachetnianie opakowań szklanych, pozwalających na poprawę ich parametrów technologicznych oraz poprawiających estetykę wyprodukowanych opakowań. Firma wdrożyła m.in. metodę uszlachetniania na gorąco nanocząstkami związków glinu. Ta innowacyjna metoda może być stosowana jako zamiennik tradycyjnej metody uszlachetniania związkami cyny. Dzięki tej metodzie, zwiększono wytrzymałość mechaniczną opakowań oraz poprawiono ich parametry wytrzymałościowe, uzyskując ponadto lepszą klasę hydrolityczną produkowanego szkła.

Technologia druku 3D wykorzystywana obecnie w procesie wzorowania i produkcji części zamiennych, będzie wykorzystywana podczas innych prac badawczo-rozwojowych m.in. w procesie tworzenia butelek testowych o mniejszej gramaturze szkła i badania ich wytrzymałości na obciążenia w trakcie napełniania.

Źródło: www.vshaper.com

DODAJ KOMENTARZ:

Leave A Reply