Za niespełna miesiąc, dokładnie w Dzień Kobiet, w Medycznym Centrum Konferencyjnym CEMED przy ul. Pory 78 w Warszawie, odbędzie się konferencja poświęcona tematyce druku 3D w medycynie – „Drukowanie 3D przyszłością w medycynie”. Konferencja jest organizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz wspomnianym Medycznym Centrum CEMED, a udział w niej wezmą eksperci różnych specjalizacji, wykorzystujący na co dzień bądź to technologię druku 3D, bądź materiały dzięki niej wytworzone.

Konferencja ma na celu zapoznać jej uczestników zarówno z tematyką druku 3D w świecie medycyny, jak również ma się stać miejscem wymiany poglądów na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń, zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Będzie to również okazja do nawiązania ciekawych kontaktów w branży. Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja panelowa. Atutem konferencji będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami i dystrybutorami drukarek 3D – jednym z uczestników będzie m.in. dystrybutor profesjonalnych drukarek 3D z 3D Systems – 3D Lab.

Do koordynacji konferencji „Drukowanie 3D przyszłością w medycynie” został zaproszony Profesor nzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – koordynatora innowacyjnego projektu badawczego Bio-Implant, w którym wykorzystuje się nowoczesne technologie.

Szczegółowy program konferencji:

09:30 Otwarcie konferencji Prof. dr hab. n.med. Paweł Małdyk, Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
09:40 Wykład wprowadzający. O protezach custom made Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
10:10 Perspektywy zastosowania zaawansowanych technologii druku 3D w medycynie Prof. nzw. dr hab Wojciech Święszkowski Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
11:10 Prezentacja firmowa
11:30 Przerwa kawowa
11:50 Wspomaganie złożonych operacji rekonstrukcyjnych twarzoczaszki technologiami 3D Dr Janusz Jaworowski, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12:20 Perspektywy wykorzystania techniki druku 3D w medycynie regeneracyjnej Prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda. Zakład Hematologii Doświadczalnej. Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12:50 Wykład Dr hab. Marcin Kozakiewicz, Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
13:20 Opracowanie i popularyzacja metody wydruków 3D w planowaniu i symulacji zabiegów ortopedycznych Paweł Ozga Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
13:40 Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu zabiegów ortopedycznych (o wysokim stopniu trudności) Dr n. med. Wojciech Kącki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
14:00 Przerwa kawowa
14:15 Bioimplanty do regeneracji ubytków tkanki kostnej wytwarzane z zastosowaniem drukarek 3D mgr inż. Barbara Ostrowska Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Projekt Bio-Implant
14:45 Przygotowanie i zastosowanie terapeutyczne produktów technologii druku 3D – aspekty prawne Dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
15:15 Dyskusja
15:45 Zakończenie

Informacje szczegółowe i kontakt z organizatorem: www.cemed.pl.

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

2 Comments

  1. Będzie dostęp do materiałów z tej konferencji?

    1. Hmm… Trzeba by się dopytywać u organizatorów?

Comments are closed.

You may also like

More in News