17 maja 2017 r. w Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie, odbędzie się konferencję „Technologie 3D i 2D dla archeologii, muzealnictwa i medycyny”. Organizatorami wydarzenia są Canon Polska, SMARTTECH oraz Digital Center wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja ma na celu przybliżenie uczestnikom możliwości, jakie otwiera digitalizacja i cyfryzacja obiektów dziedzictwa narodowego przy użyciu nowoczesnych technologii 2D i 3D. Konferencja jest bezpłatna, po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prelegentami firmy SMARTTECH będą mgr inż. Marcin Lewandowski, kierownik działu pomiarów i wsparcia technicznego użytkowników skanerów 3D oraz mgr inż. Agata Pietrzak, doradca klienta kluczowego. Firmę CANON i technologię druku 3D będzie reprezentować mgr inż. Jacek Korzeniowski, specjalista zajmujący się drukiem 3D. O archiwizacji 2D opowie Beata Resler, specjalistka do spraw archiwizacji 2D w firmie Digital Center. Ponadto w konferencji wystąpią eksperci i praktycy z dziedziny digitalizacji 3D.

Agenda:

8:30 – Rejestracja
9:00 – Powitanie
9:30 – Wizualizacja 3D a archiwizacja wieczysta
10:00 – Skanery 3D: przedstawienie technologii  i modeli dla branży muzealnej i archeologicznej
10:30 – Wirtualne badania nad obiektami na przykładach
11:00 – Przerwa kawowa
11:15 – Druk 3D: realistyczne kopie eksponatów
11:45 – Skanery płaskie do digitalizacji zbiorów
12:15 – Magazyn Cyfrowej dokumentacji wieczystej i wirtualne muzea
12:45 – Kompleksowe zastosowanie nowoczesnych technologii do digitalizacji na podstawie doświadczeń
13:15 – Q&A przy lunchu w strefie otwartej ze sprzętem
14:00 – Prezentacje zaproszonych prelegentów z branży konserwatorskiej, archeologicznej i muzealnej
15:00 – Zwiedzanie pracowni digitalizacyjnych
15:30 – Przedstawienie procesu digitalizacji
16:00 –  Zakończenie konferencji.

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News