W dniach 18-20 maja 2023 r. w Gdańsku, na terenie Politechniki Gdańskiej odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2023:Technologie, chemia i medycyna. Jej celem będzie przedstawienie obecnego stanu wiedzy, zrzeszenie grupy badaczy, lekarzy i przedsiębiorców oraz stworzenie forum do dyskusji nad współpracą i postępem w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii tkankowej, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki oraz aparatury medycznej.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nowoczesnej implantologii zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, komunikatów, jak i dyskusji w czasie sesji posterowych. Dodatkowo planowane jest przedstawienie aktualnej oferty firm z branży biomedycznej na specjalnych stanowiskach pokazowych.

Udział w konferencji jest płatny – do końca marca br. można wykupić miejsce ze zniżką. Koszty i informacje dotyczące rejestracji są dostępne tutaj.

Tegoroczna edycja konferencji IMPLANTY jest organizowana przez Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita, który stanowią trzy trójmiejskie uczelnie tj. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny oraz przez Koło Naukowe ‘Materiały w Medycynie’. Komitetowi naukowemu przewodniczyć będzie prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło.

Patronem honorowym wydarzenia są Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej i Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Patronat naukowy nad konferencją objęły Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, Polskie Towarzystwo Chitynowe, Gdański Park Naukowo-Technologiczny i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sponsorami wydarzenia są Sygnis SA, Alchem, Global D, Eppendorf i Laboratorium Protetyczne Jerzy Andryskowski.

Centrum Druku 3D jest patronem medialnym konferencji.
Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like