3D Systems ogłosiło wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r., notując przychody w wysokości 162,6 mln dolarów, co daje aż 44,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym – rok do roku. Osiągnięty wynik finansowy był również o 11,4% wyższe niż w drugim kwartale 2019 r., co pokazuje że firma podniosła się nie tylko z zeszłorocznego załamania wynikającego z pandemii COVID-19, lecz poprawia swoją kondycję w ogóle.

Raportowany wzrost przychodów ma coraz dłuższą historię – w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku, 3D Systems osiągnęło wzrost w postaci 11,3%. Motorem napędzającym sprzedaż są produkty oferowane szeroko pojętej służbie zdrowia oraz klientom przemysłowym, będącym od zawsze głównym odbiorcą rozwiązań firmy.

Przychody ze sprzedaży rozwiązań dla branży medycznej wyniosły 82,8 mln dolarów, co stanowi wzrost o 68,6% w porównaniu z tym samym okresem rozliczeniowym w ubiegłym roku oraz 14,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem 2021 r. Warto podkreślić, że przychody z sektora medycznego stanowią ponad 50% całkowitego wyniku finansowego 3D Systems!

Drugi kwartał br. zapewnił także dodatni przepływ pieniężny z działalności operacyjnej w wysokości 13,5 mln dolarów. Równocześnie niedawno ogłoszone umowy sprzedaży pozostałych aktywów firmy, niezwiązanych z podstawową działalnością mają zostać sfinalizowane dopiero w III kwartale roku. Po zamknięciu transakcji 3D Systems zakłada, że gotówka w bilansie wzrośnie z 131,8 mln dolarów do ponad 500 mln dolarów.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like