Na początku lutego br. informowaliśmy, że prezes 3D Systems – Vyomesh Joshi, wkrótce zrezygnuje ze stanowiska i przejdzie na emeryturę. W artykule opisywaliśmy także bieżącą sytuację finansową spółki oraz okoliczności, które doprowadziły ją do tego stanu. Równocześnie podkreślaliśmy, że wciąż nie znamy oficjalnych wyników za ostatni kwartał ubiegłego roku jak i cały 2019 rok. Cóż, teraz wszystko jest już jasne – 3D Systems opublikowało z końcem tygodnia raport finansowy, z którego wynika że… nic się nie zmienia – firma cały czas notuje niewielki spadek przychodów, sukcesywnie tracąc gotówkę na działalności operacyjnej.

3D Systems to pierwsza firma na świecie produkująca drukarki 3D, a zarazem jeden z liderów globalnego rynku druku 3D. Niestety od blisko roku opisujemy jej pogłębiające się problemy – z jednej strony strony firma wciąż wprowadza na rynek wiele nowości produktowych i realizuje komercyjnie innowacyjne projekty z dziedziny technologii przyrostowych, z drugiej cały czas wydaje więcej niż zarabia, notując kwartał za kwartałem permanentną stratę.

Tak było też i tym razem… W czwartym kwartale 2019 r. 3D Systems osiągnęło przychody na poziomie 164 mln $ tj. o -16,7 mln $ mniej niż przed rokiem (180,7 mln $). Przychody ze sprzedaży drukarek 3D spadły aż o -22,8%. Przychody z sektora medycznego spadły o -5,9%, z usług druku 3D o -17,2%, a ze sprzedaży oprogramowania o -10,2%. Wzrosły za to przychody ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych +7,3%.  Strata wyniosła -4,7 mln $ i była również większa niż w czwartym kwartale 2018 r. (-4,2 mln $). Dość sporo, biorąc pod uwagę, że wszystko wydarzyło się podczas najlepszego kwartału w całym roku oraz faktu, że firma ograniczyła koszty własne o -14,6%.

W całym 2019 roku wyglądało to analogicznie. 3D Systems osiągnęło przychody na poziomie 629,1 mln $, tj. o -58,6 mln $ niż w 2018 r. (687,7 mln $). Spadły wszystkie przychody ze sprzedaży w ujęciu rocznym:

  • -24,3% drukarki 3D
  • -0,6% materiały do druku 3D
  • -3,5% produkty i usługi dla medycyny
  • -13,5% usługi druku 3D
  • -2,7% oprogramowanie.

Strata za cały rok wyniosła -69,88 mln $ i była większa o 24,38 mln $ od straty za 2018 (-45,50 mln $). Strata operacyjna była nieco niższa i wyniosła -57 mln $. Firma ograniczyła koszty własne o -8,8%. Na koniec roku 3D Systems posiadało 134,6 mln $ w gotówce, ekwiwalentach gotówki oraz środkach pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania. W sierpniu 2019 r. firma posiadała nieco ponad 150 mln $…

Na koniec dwie ciekawostki z opublikowanego raportu. Pierwsza to informacja, że w ubiegłym roku na maszynach 3D Systems wyprodukowano blisko 200 milionów części, czyniąc z firmy jednego z wciąż absolutnych liderów światowego rynku druku 3D. Druga to rosnący udział rozwiązań medycznych w ofercie i przychodach 3D Systems – w zeszłym roku 34.2% przychodów zostało wygenerowane właśnie przez tego typu sprzęt, usługi i oprogramowanie.

Źródło: www.3dsystems.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News