3D Systems opublikowało wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. Przychody wzrosły o +14,6% rok-do-roku i wyniosły 156,1 mln dolarów. Jeśli z rozliczenia wyłączy się sprzedaż podległych firm, do których doszło w obydwu porównywalnych latach, wzrost przychodów wyniesie już +35,9%. Niestety mimo całkiem dobrego wyniku, dzień po publikacji raportu akcje spółki na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych spadły o -14% i kontynuowały spadki w kolejnych dniach, co pokazuje, że oczekiwania inwestorów od 3D Systems są bardziej ambitne…

W sektorze przemysłowym przychody wzrosły o +4,0% do 79,7 mln dolarów, ale po odjęciu kwot pochodzących ze sprzedaży firm, wzrosty wyniosły już +28,1% rok-do-roku. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze medycznym, gdzie przychody ogółem wzrosły o +28,3% do 76,4 mln dolarów, ale po uwzględnieniu sprzedaży biznesów, wzrosły o +44,5% rok-do-roku. Marża zysku brutto w III kwartale 2021 roku wyniosła 41,2% w porównaniu do 43,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża zysku brutto spadła głównie w wyniku zbycia przedsiębiorstw w 2020 i 2021 roku. Wyłączając wpływ dezinwestycji, marża zysku brutto wzrosła o 80 punktów bazowych w trzecim kwartale 2021 roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Koszty operacyjne firmy spadły o -35,4% do 81,5 mln dolarów. Niższe koszty operacyjne inne niż GAAP odzwierciedlają oszczędności osiągnięte dzięki restrukturyzacji kosztów i dezinwestycji, częściowo skompensowane przez wydatki w docelowych obszarach wspierających przyszły wzrost.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News