3D Systems ogłosiło wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2022 rok. W czwartym kwartale firma osiągnęła przychód w wysokości 132 mln dolarów, co stanowiło spadek o -12% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Ujemna skorygowana EBITDA w wysokości 4.8 mln dolarów jest zdaniem firmy efektem wpływu inflacji na koszty własne, niekorzystną ofertę produktów i kontynuację inwestycji w obszarze rozwoju działalności i produktów. W całym 2022 r. 3D Systems wygenerował przychody w wysokości 538 mln dolarów - również o -12,6% w porównaniu z przychodami w roku ubiegłym, gdy firma osiągnęła wynik ponad 615 mln dolarów. 3D Systems zakończyło też ubiegły rok stratą w wysokości -122 mln dolarów. Z drugiej strony firma posiada 568,7 mln dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych, co stawia ją w dość dobrej pozycji do dalszych działań inwestycyjnych.

Przychody za czwarty kwartał 2022 r. spadły o -12,0%, co firma tłumaczy niższą sprzedażą na rynku dentystycznym oraz czynników makroekonomicznych, które negatywnie wpływają na popyt na planowe inwestycje. Przychody z sektora przemysłowego spadły o -5,7%, a z sektora medycznego spadły o -18,5% rok do roku. Marża zysku brutto w IV kwartale 2022 roku wyniosła 41,2% w porównaniu do 43,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadki miały wynikać głównie z powodu inflacji kosztów produkcji oraz "niekorzystnego asortymentu produktów".

Koszty operacyjne wzrosły o +18,0% w porównaniu do tego samego okresu rok temu. 3D Systems tłumaczy to wydatkami ponoszonymi przez przejęte firmy, prace badawczo-rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę korporacyjną.

Przychody za cały 2022 r. spadły o -12,6% rok-do-roku. Przychody z sektora przemysłowego spadły o -10,5% a z sektora medycznego o -14,8%. Marża zysku brutto za cały rok 2022 wyniosła 39,8% w porównaniu do 42,8% w roku poprzednim. Koszty operacyjne wzrosły o +11,6%, w tym wydatki na przejęte firmy, badania i rozwój oraz inwestycje w infrastrukturę korporacyjną, a także wzrost kosztów prawnych i innych kosztów rozliczeniowych, częściowo skompensowany brakiem wydatków ze zbywanych przedsiębiorstw.

3D Systems prognozuje, że w 2023 r. osiągnie porównywalne przychody, na poziomie 545–575 mln dolarów.

Źródło: www.3dsystems.com

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like