6K Additive – oddział firmy 6K, producenta zrównoważonych materiałów do wytwarzania przyrostowego i magazynowania energii, ogłosił wyniki niezależnej oceny cyklu życia (LCA) dla swoich proszków metali, przeprowadzonej przez Foresight Management. Jest to pierwsza analiza LCA dla materiałów metalicznych do wytwarzania przyrostowego. Jej celem było porównanie wpływu na środowisko tradycyjnych metod produkcji proszków metali z autorskim procesem UniMelt 6K Additive. W jej efekcie stwierdzono, że proces UniMelt znacznie zmniejsza wpływ na środowisko w kluczowych obszarach zużycia energii i globalnego ocieplenia, potencjalnie pomagając klientom 6K Additive obniżyć ich ślad węglowy aż o 92%.

6K to firma wywodząca się z uczelni MIT, mająca swoją siedzibe w North Andover w stanie Massachusetts, w USA. Opracowała proces UniMelt – zaawansowany system produkcji mikrofalowo-plazmowej, za pomocą którego przekształca materiały inżynieryjne w proszki stosowane m.in. w druku 3D, energii odnawialnej, lotnictwie, czy elektronice użytkowej. 6K Additive, to oddział firmy specjalizujący się w produkcji i regeneracji proszków metali dla branży produkcji przyrostowej.

Proces UniMelt jest opisywany jako mniej energochłonny, a zatem mniej emisyjny przy produkcji proszków metali. System wykorzystuje proces plazmy mikrofalowej na skalę produkcyjną do produkcji materiałów w czasie krótszym niż dwie sekundy. Wśród dostępnych materiałów znajdują się 718/625, tytan64 gatunek 5/23, miedź 18450/GRCop, stal nierdzewna 316/17-4 oraz materiały ogniotrwałe, takie jak wolfram i tantal.

6K zleciło Foresight Management – firmie zajmującej się badaniem i certyfikacją produktów i procesów wytwórczych w zakresie zrównoważonego rozwoju, do oceny swojej metody. W tym celu Foresight opiera się na danych pierwotnych i wtórnych wraz z oprogramowaniem LCA marki GaBi, co zwraca wyniki dotyczące wpływu pozyskiwania, uszlachetniania i przetwarzania na środowisko. Firma ustaliła, że w trakcie przetwarzania niklu i tytanu UniMelt jest znacznie mniej szkodliwy niż inne metody wytwarzania proszków metali, w tym atomizacja gazowa i inne formy atomizacji plazmowej.

Ocena koncentrowała się na proszkach niklu i tytanu, z których oba wykazały znaczące korzyści, gdy zostały wytworzone przy użyciu procesu UniMelt. Wyniki dla niklu wykazały, że UniMelt wymagał o 91% mniej energii i zmniejszył emisje węgla o 92%, a wyniki dla tytanu wykazały, że UniMelt wymagał co najmniej 74% mniej energii i zmniejszył emisje węgla o 78%.

Wyniki badań mają kluczowe znaczenie dla firm, które podchodzą poważnie do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wiele firm zaczyna prosić swoich dostawców, aby przedstawiali szczegółowe informacje dot. ich produktów, które pomogą im w ich osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Źródło: www.6kinc.com
Zdjęcia: www.6kinc.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like