ASTM International to międzynarodowa organizacja pracująca nad rozwojem i integracją standardów w celu poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz zaufania konsumentów. W 2018 r. ASTM założyło swoje centrum doskonałości w zakresie wytwarzania addytywnego (AM CoE) i wspólnie z przedstawicielami środowisk akademickich, branżowych i rządowych prowadzą prace badawczo-rozwojowe w celu przyspieszenia rozwoju i przyjęcia technologii druku 3D. Organizacja wspiera także prace nad standaryzacją i certyfikacją produktów i rozwiązań technologicznych oraz dostarcza informacji o rynku za pośrednictwem Wohlers Associates, firmy doradczej, przejętej w listopadzie ubiegłego roku. Teraz ASTM wraz z grupą czołowych firm działających w branży druku 3D, ogłosili formalne uruchomienie Konsorcjum ds. Danych i Standaryzacji Materiałów (CMDS).

Inicjatywa będzie miała na celu połączenie wiodących organizacji z wielu różnych branż, które reprezentują pełny strumień wartości AM, w celu pracy nad standaryzacją wymagań dotyczących generowania danych na materiałach AM. Ponadto członkowie tego nowo utworzonego konsorcjum opracują i będą zarządzać referencyjnymi zestawami danych, takimi jak pokazany poniżej dla drukowania 3D z wykorzystaniem fuzji złoża proszkowego (PBF), które pomogą przyspieszyć kwalifikację i ostateczne przyjęcie wytwarzania addytywnego.

Oprócz ASTM International, partnerami którzy będą wspierać realizację i główne działania konsorcjum są NASA i Auburn University. Dodatkowo członkami założycielami zostało 21 firm i instytucji, w tym EOS, HP, Desktop Metal, Raytheon Technologies, Sigma Labs, AddUp, GE Additive czy Boeing. Firmy te będą współpracować, aby zapewnić dostęp do tych ważnych zbiorów danych dotyczących materiałów eksploatacyjnych, a także badać standardy R2S, wypełniając luki normalizacyjne.

Głównym celem CDMS będzie opracowanie ważnych relacji proces-struktura-właściwość potrzebnych do stworzenia nowych metod wytwórczych i generowania danych o materiałach niezależnych od maszyny. Partnerzy konsorcjum zorganizują bazę danych materiałów, która będzie dostępna dla wszystkich członków, aby mogli opracować niezbędną analizę w celu wsparcia szybkiej kwalifikacji nowych materiałów i zastosowań w druku 3D. Będą też tworzyć narzędzia, takie jak modele probabilistyczne i oparte na fizyce i zapewnić gwarancję jakości w czasie rzeczywistym w przypadku drukowania 3D w skali.

Członkowie CMDS, z niezbędnym wkładem ze strony organów regulacyjnych i innych agencji rządowych, określą również wymagania i najlepsze praktyki w zakresie tworzenia zbiorów danych dotyczących materiałów do druku 3D poprzez określenie źródeł zmienności, ilościowe określenie wrażliwości oraz ustanowienie wytycznych, które można wykorzystać do oceny jakości istniejących zbiorów danych dotyczących materiałów. Konsorcjum wybierze również interesujące materiały i pewne właściwości, takie jak termiczne, korozyjne i statyczne, które sprawiają, że materiały nadają się do konkretnych zastosowań, oraz przeprowadzi projekty wspierające opracowywanie tych zestawów danych i standardów.

Członkowie CMDS będą utrzymywać bezpieczny, przeznaczony wyłącznie dla członków system zarządzania danymi, który optymalizuje przepływ pracy w zakresie generowania danych materiałowych, który obejmuje Common Data Dictionary, formaty wymiany danych i standardy Pedigree. Członkowie mają wyłączny dostęp do zbiorów danych materiałowych opracowanych w ramach inicjatywy, ale w zamian będą musieli dzielić się zdobytymi doświadczeniami i wynikami badań z powiązanymi komitetami ASTM, takimi jak podkomitet F42 ds. wytwarzania addytywnego, w celu informowania o nowych specyfikacjach dla wytwarzania przyrostowego.

Źródło: www.astm.org

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like