Platforma 3DEXPERIENCE, wspiera procesy produkcyjne w zakresie Zarządzania Operacjami Produkcyjnymi (MOM) oraz Zarządzania Cyklem Życia Produktu (PLM). Przekrój branż, wykorzystujących rozwiązania oferowane przez Dassault Systèmes niezaprzeczalnie cechuje się różnorodnością – od firm zajmujących się przemysłem lotniczym i automotive, po produkty codziennego użytku. Wczoraj Dassault Systèmes  i Boeing poinformowały o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy, w ramach której w cykl projektowania i produkcji części samolotowych zostanie włączona platforma 3DEXPERIENCE.

Jak dotąd, firma korzystała z szerokiego zakresu produktów od francuskiego producenta oprogramowania projektowego do realizacji swoich projektów z zakresu lotnictwa cywilnego, wojskowego i programów kosmicznych. Decyzja o rozszerzeniu współpracy jest skutkiem przeprowadzonego  procesu selekcji, uwzględniającego rygorystyczną analizę zarówno technicznych jak i funkcjonalnych możliwości platformy.

Rozpatrzony bilans kosztów oraz korzyści, jakie zastosowanie 3DEXPERIENCE  generuje dla firmy w perspektywie całego łańcucha wartości zaowocowało etapowym wdrażaniem platformy, obejmującej rozwiązania branżowe dedykowane rynkowi lotnictwa i obronności. Dla Boeing’a zmiana najpewniej doprowadzi do zwiększenia możliwości współpracy w środowisku cyfrowym, a także usprawnienia procesów projektowania, procesów inżynieryjnych, analiz, planowania i realizacji produkcji.

Jak twierdzi Bernard Charlès, vice prezes Dassault Systèmes, poszerzenie obszaru współpracy z Boeingiem, która nie tylko jest liderem na swoim rynku, ale również inspiruje i wpływa na postęp technologiczny wszystkich branż, jest powodem do dumy. Zapewnienie możliwości równoległej wymiana danych pomiędzy wirtualnymi i rzeczywistymi operacjami przekształci dotychczasowy „łańcuch wartości dodanej” w „łańcuch tworzenia wartości” firmy. Dzięki wdrożeniu platformy 3DEXPERIENCE, Boeing będzie mógł w optymalny sposób mierzyć i kontrolować procesy biznesowe dla osiągnięcie jak największej efektywności i maksymalizacji potencjalnego wzrostu.

 

Rozwiązanie proponowane przez Dassault Systemes może realnie wpłynąć na redukcję kosztów integracji i wsparcia, zwiększając produktywność, a także pomóc we wprowadzeniu najlepszych praktyk w procesach, standaryzując działania na przestrzeni całego łańcucha wartości przedsiębiorstwa.

Platforma nie tylko oferuje symulacje produktów i procesów w wirtualnym świecie, ale umożliwia również sprawne wykrycie i eliminację potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości jeszcze przed rozpoczęciem etapu produkcji. Ujednolicone źródło danych platformy, na jakim oparte są wszystkie aplikacje, dostarcza w czasie rzeczywistym wiarygodnych i gotowych do wykorzystania w procesie produkcji informacji, zapewniając nieprzerwaną komunikację wszystkich działów firmy. Zachowanie ciągłości procesów cyfrowych ma przełożenie na polepszenie jakości danych i możliwości ich analizy.

Ted Colbert, koordynujący wdrożenie platformy ze strony Boeing’a przyznaje, że 3DEXPERIENCE jest kolejnym krokiem w realizowanej przez Boeing transformacji cyfrowej. Najważniejsza wartość kooperacji z Dassault Systemes polega na obustronnym dążeniu do optymalizacji sposobu, w jaki Boeing łączy, chroni, poznaje i inspiruje świat.

Źródło: Materiały prasowe

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in News