Technologie przyrostowe wywierają ogromny wpływ na dzisiejszy przemysł. Zastosowanie druku 3D stosowane jest m.in. w zakresie szybkiego prototypowania, co pozwala na redukcje czasu i kosztów związanych z procesem wdrożenia nowych produktów. Stale rosnące oczekiwania klientów dotyczące precyzji i dokładności wykonywanych elementów niosą za sobą potrzeby stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik wytwarzania, jak i oprogramowania umożliwiającego optymalne zaprojektowanie części.

ZEISS Reverse Engineering (ZRE) jest oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej, pozwalającym na przetworzenie danych z pomiaru 3D (chmur punktów, siatek wielokątów) na kompletne modele bryłowe CAD. Dużą zaletę programu stanowi szeroki zakres narzędzi do precyzyjnej aproksymacji dowolnych powierzchni oraz analizy odległości i krzywizn, co pomaga uzyskać pożądaną dokładność modelu. Dodatkowy moduł ZRE Tool Correction pozwala na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydruku 3D.

Model CAD części poddanej korekcji
Model CAD części poddanej korekcji

Charakter technik przyrostowych wiąże się z dużą zmianą temperatury, co może być przyczyną powstawania wad wyrobu, ze względu na skurcz termiczny. Firma Q-Tech Roding rozwiązała niniejszy problem dokonując korekty powierzchni, na których wystąpiły błędy kształtu. Korekta oparta jest na algorytmie polegającym na odwróceniu odchyłek pomiarowych oraz ich przeniesieniu na poprawiany model.

Powierzchnie poddane korekcji i siatka powierzchni wygenerowanych podczas korekcji
Powierzchnie poddane korekcji i siatka powierzchni wygenerowanych podczas korekcji

Część wytworzona technologią PolyJet została zmierzona skanerem 3D. Wyniki pomiarów porównano z modelem nominalnym, a następnie wyodrębniono powierzchnie o odchyłkach przekraczających tolerancję wyrobu. Po imporcie danych do oprogramowania ZRE, zastosowano algorytm korekcyjny – dokonano inwersji odchyłek oraz wygenerowano nowe powierzchnie, które naniesione zostały na model nominalny. Poprawiona część została ponownie wytworzona.

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, moduł Tool Correction pozwala na optymalizacje elementów wykonywanych technologiami przyrostowymi, od których wymagana jest wysoka dokładność i precyzja wykonania. Zastosowanie zmiany geometrii powierzchni opartej na algorytmie korygującym, pozwoliło uzyskać zadowalający efekt już po pierwszej poprawce, oszczędzając przy tym czas i środki, które byłby potrzebne na uzyskanie tego rezultatu metodą prób i błędów.

Partnerem biznesowym firmy ZEISS jest Lenso.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like