Dla Caterpillar, wiodącego producenta maszyn budowlanych, technologia druku 3D nie jest niczym nowym – od wielu lat firma korzysta z technik addytywnych zwłaszcza w procesach szybkiego prototypowania, wciąż prowadząc prace nad wdrożeniem jej w produkcji elementów finalnych. W zeszłym tygodniu Caterpillar poinformował o zawarciu nietypowej współpracy o zupełnie odrębnym charakterze niż realizowane dotąd projekty.

Przedsiębiorstwo stało się partnerem amerykańskiej placówki opieki zdrowotnej OSF Healthcare, działającej w stanie Ilinois w USA. Caterpillar będzie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii addytywnych podczas prac nad przedsięwzięciem drukowania 3D modeli biologicznych, wykorzystywanych podczas przygotowań do zabiegów chirurgicznych.

Inicjatywa jest związana z wytwarzaniem w technice przyrostowej modeli serc opracowanego specjalnie dla chirurgów dziecięcych. W przypadku operacji na otwartym sercu odpowiednie przygotowanie się do operacji oraz  zapoznanie się z indywidualną budową organu ma nieoceniony wpływ na powodzenie zabiegu.

Do tej pory lekarze z OSF Healthcare bazowali na standardowych metodach obrazowania medycznego (jak RTG czy CT), jednak możliwość palpacyjnego obcowania z modelem przed zabiegiem znacząco poprawia efektywność pracy chirurgów. Wytworzenie wysokiej jakości modeli o skomplikowanej geometrii okazało się możliwe dzięki zastosowaniu druku 3D.

Kooperacja Caterpillar i OSF Healthcare przyniosła już pierwsze efekty. W oparciu o technologię inżynierii odwrotnej oraz zdjęcia uzyskane podczas tomografii komputerowej udało się opracować dokładną replikę serca pacjenta, którą wytworzono z materiału imitującego tkankę. Dało to okazję do przeprowadzenia tzw. próbnej operacji, niepozwalającej na oszacowanie możliwości wystąpienia powikłań, wynikających z nietypowej geometrii organu.

Caterpillar będzie kontynuował pracę nad projektem drukowania przestrzennego modeli przedoperacyjnych, finansując skomplikowany cykl badań i wytwarzania w najbardziej skomplikowanych przypadkach, stanowiących blisko 10 procent wszystkich operacji serca. Elementy będą produkowane w otworzonej w zeszłym roku fabryce Caterpillar, wyposażonej w 10 przemysłowych drukarek 3D. W gamie urządzeń znajdują się m.in. M1 od Carbon, drukującą w ultraszybkiej technologii CLIP czy drukarki 3D drukującej  z tytanu, otwierające drogę do produkcji implantów.

Nie jest to jednak jedyny projekt realizowany przez Caterpillar wykorzystujący szerokie spektrum możliwości druku 3D. Firma we współpracy z Laboratorium Narodowym Oak Ridge prowadzi równocześnie prace nad pierwszą na świecie koparką, do której stworzenia zostaną wykorzystane elementy wykonane przy użyciu technik przyrostowych.

Źródło: all3dp.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like