Spectrum Group – czołowy producent filamentów w Europie, nawiązuje współpracę z CD3D – wydawcą portali Centrum Druku 3D i 3D Printing Center oraz firmą szkoleniową i doradczą, w zakresie realizacji wydruków testowych z filamentów klasy przemysłowej. Od teraz, osoby zainteresowane sprawdzeniem właściwości wybranych materiałów mogą zlecić wykonanie próbnych modeli 3D, sprawdzenie ich specyficznych właściwości i na podstawie przeprowadzonych testów podjąć decyzję o zakupie.

O ile technicznie oferta realizacji wydruków testowych obejmuje pełne portfolio produktowe Spectrum, o tyle w rzeczywistości jest dedykowana do materiałów specjalnych, rozwijanych pod marką Spectrum Industrial. Chodzi przede wszystkim o filamenty poliamidowe, poliamidowe-kompozytowe, copolyestrowe-kompozytowe oraz ceramiczne. Druk 3D z każdego z nich wymaga odpowiedniej konfiguracji drukarki 3D (musi być wyposażona np. w specjalną głowicę dedykowaną do pracy z materiałami ściernymi) – a w przypadku materiałów ceramicznych po wydruku niezbędne jest ich wypieczenie w specjalistycznych piecach wysokotemperaturowych.

Lista rekomendowanych materiałów do testów:

 • PA6 Neat – filament na bazie poliamidu 6 o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w porównaniu do innych tworzyw sztucznych; posiada również wyjątkowe właściwości termiczne, odporność chemiczną i stosunkowo wysoką odporność na korozję; wydruki wykonane z tego materiału pozwalają na długoterminową pracę w temperaturze 120°C, zachowując jednocześnie wystarczające właściwości mechaniczne
 • PA6 CF15 – filament na bazie poliamidu 6, wypełnionego w 15% włóknem węglowym; detale wykonane z tego materiału cechują się wysoką wytrzymałością; kolejną cechą jest zmniejszona o połowę absorpcja wilgoci w porównaniu do czystego PA6, a czas wchłaniania wody jest czterokrotnie mniejszy; temperatura pracy krótkotrwałej wynosi 180°C, a odkształcenia cieplnego 240°C
 • PA6 GK10 – filament na bazie poliamidu 6, wypełnionego w 10% mikrokulkami szklanymi; ma podobne właściwości termiczne jak PA6 CF15, będąc jednocześnie izolatorem elektrycznym; materiał nie jest ścierny dla dysz drukarek 3D i jest znacznie lżejszy niż czysty poliamid, dzięki czemu może przyczynić się do zmniejszenia masy wydruku; temperatura pracy to 160°C
 • PET-G FX120 – elastyczny filament o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej na poziomie 120°C
 • PET-G HT100 – filament na bazie kopoliestru, posiadający dopuszczenie do kontaktu z żywnością; odporność temperaturowa wynosi 100°C
 • PET CF15 – filament na bazie politereftalanu etylenu, wypełnionego w 15% włóknem węglowym; bardzo szeroki zakres temperatury pracy długotrwałej, a także bardzo wysoki temperatury pracy krótkotrwałej sięgającej do 125°C; odporność chemiczna na smary i oleje oraz dobre właściwości trybologiczne, również w warunkach tarcia suchego, spotykanego w łożyskach ślizgowych
 • ABS GP450 – filament o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do tradycyjnego, „czystego” ABS dostępnego na rynku
 • ABS Medical – materiał zaprojektowany do zastosowań medycznych wyprodukowany z granulatu ABS spełniającego wymagania zgodności biologicznej certyfikatów USP w klasie VI lub ISO 10993-1, co gwarantuje, że jest biokompatybilny do 30 dni w kontakcie z ludzkim ciałem(stosowanie miejscowe); materiał jest również zatwierdzony do kontaktu z żywnością według norm: UE nr 10/20111 i 21 CFR FDA.

Materiały ceramiczne:

Ceramiczne filamenty Spectrum bazują na poliamidzie, co odróżnia je od innych, pokrewnych materiałów do druku 3D w formie drutu, wykorzystujących metal, które bazują np. na stosunkowo toksycznym POM. Po zakończonej pracy detal można poddać typowej obróbce w postaci usunięcia struktur podporowych, szlifowania powierzchni (która staje się błyszcząca), czy nawiercania. Następnie należy przeprowadzić tzw. odspajanie, czyli usuwanie środków wiążących. Ostatni element obróbki to wypiekanie w piecu.

W zależności od gatunku ceramiki proces wypiekania zachodzi w temperaturach 1200-2200°C – co może okazać się niezwykle problematyczne. CD3D i Spectrum Group zapewniają możliwość przeprowadzenia procesu, co jest kluczowym elementem oferty.

Dostępne materiały do testów:
 • Węglik krzemu SSiC – niezwykle twardy, cechujący się doskonałą odpornością na korozję w całym zakresie pH; wytrzymałość temperaturowa wytworzonych elementów wynosi 1500°C; SSiC jest półprzewodnikiem elektrycznym; jego wytrzymałość na ściskanie to 4000 MPa
 • Azotek krzemu Si3N4 – posiada większą wytrzymałość i odporność na kruche pękanie niż SSiC; posiada bardzo niski współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, co daje w rezultacie bardzo dużą odporność na wstrząsy cieplne; jest izolatorem elektrycznym, a jego przewodność cieplna wynosi 30 W/mK; maksymalna temperatura robocza wytworzonych elementów mieści się w przedziale od 1300°C do 1400°C
 • Tlenek glinu Al2O3 – cechuje się mniejszą wytrzymałością niż SSiC i Si3N4; jest izolatorem elektrycznym i stosunkowo dobrym przewodnikiem ciepła (ok. 20 – 30 W/mK); posiada bardzo dobrą odporność na korozję w zakresie kwasowym (pH < 7), przy równoczesnym słabej odporności w zakresie zasadowym (pH > 7)
 • Tlenek cyrkonu ZrO2 – duża wytrzymałość w temperaturze pokojowej oraz bardzo duża odporność na kruche pękanie; dzięki wysokiemu współczynnikowi liniowej rozszerzalności cieplnej (10*10-6K-1) można bez problemu spajać ZrO2 ze stalą nierdzewną; odporność na korozję w zakresie pH < 7 jest dobra, a w zakresie pH > 7 niedostateczna.

Jak zamawiać?

Zainteresowane firmy i osoby są proszone o kontakt mailowy lub telefoniczny. Aby skutecznie przeprowadzić wycenę wydruku testowego potrzebne są:

 • model 3D zapisany w rozszerzeniu .STL lub .3MF
 • informacje dot. zastosowania przyszłego wydruku 3D: do czego będzie wykorzystany, w jakich warunkach będzie pracował oraz czy wymagana jest jakaś wytrzymałość temperaturowa?

Na podstawie w/w informacji zostanie przygotowana ewentualna wycena oraz podany czas realizacji. Zapytania prosimy kierować:

e-mail: [email protected]
tel.: (+48) 536 954 666

Istnieje również możliwość zamówienia modelu domyślnego, w postaci „bezpiecznego” uchwytu na klamkę autorstwa Spectrum Filaments:

Szczegółowe informacje na temat kosztów znajdują się na stronie WYDRUKI TESTOWE.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in CD3D