W dniu dzisiejszym, w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 17A, doszło do oficjalnego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a CD3D w zakresie wspólnej organizacji seminariów, konferencji oraz projektów edukacyjnych. Obszar działalności obydwu podmiotów będzie dotyczył przede wszystkim takich obszarów jak informatyka, grafika oraz architektura wnętrz, w które będzie wkomponowana wiedza na temat technologii druku 3D.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi (WSINF), to jedna z największych uczelni informatycznych działających w regionie łódzkim i kujawsko-pomorskim. Istnieje od 1997 r. i wykształciła do tej pory kilkanaście tysięcy studentów, także na wydziałach w Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku. Główne kierunki kształcenia to informatyka, administracja, artystyczna grafika komputerowa, architektura wnętrz, zarządzanie, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pedagogika oraz kosmetologia. Na II stopniu: informatyka, pedagogika, kosmetologia oraz artystyczna grafika komputerowa.

Współpraca pomiędzy WSINF a CD3D zawiązała się już kilka miesięcy temu, jednakże z uwagi na okresy urlopowe dopiero w dniu dzisiejszym udało się ją sformalizować. Oprócz wymienionych na wstępie obszarów współpracy Uczelnia i CD3D będą działać na rzecz organizacji:

  • studiów podyplomowych
  • praktyk studenckich
  • staży
  • warsztatów
  • szkoleń
  • oraz innych obszarów, jak np. badania naukowe.
WSINF podpisanie umowy

od lewej: dr Piotr Krzyżanowski (dziekan Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych), Aneta Olejnik (pełnomocnik Akademickiego Biura Karier Baza), Paweł Ślusarczyk (CD3D), Aniela Bednarek (Kanclerz Uczelni), Przemysław Kowalski (Dyrektor Zarządzający Uczelni)

Uczelnia będzie miała możliwość skorzystania z naszych zasobów produkcyjnych, w postaci siedmiu drukarek 3D w celach dydaktycznych. CD3D wspomoże z kolei Uczelnię w zakresie projektów edukacyjnych z zakresu technologii druku 3D oraz projektowania przestrzennego.

CD3D
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News