Na początku miesiąca informowaliśmy o fantastycznych wynikach finansowych jakie osiągnął Zortrax w pierwszym kwartale bieżącego roku. Firma uzyskała 13,84 mln PLN przychodu, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie w 2015 roku. Ponadto zysk netto wyniósł 4,21 mln PLN, a więc też ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Mając za sobą tak udany początek 2016 r., firma postawiła sobie bardzo wysoko poprzeczkę na pozostałe trzy kwartały.

Podczas niedawnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zortrax ogłosił program motywacyjny polegający na przyznaniu członkom zarządu i kluczowej kadrze menedżerskiej prawa do objęcia 395 811 akcji, jeśli EBIT spółki (zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) osiągnie poziom co najmniej 27 mln PLN. Co więcej, w roku 2017, firma zamierza osiągnąć zysk operacyjny na poziomie 36 mln PLN.

W oświadczeniu przesłanym przez ISBnews, Rafał Tomasiak – prezes zarządu Zortrax S.A. tak opisuje plany spółki na najbliższe dwa lata:

Ostatnie lata to dla nas czas dynamicznych wzrostów, dlatego też realizacja programu motywacyjnego została powiązana z ambitnymi celami finansowymi.

W 2016 r. osoby objęte programem motywacyjnym uzyskają prawo do akcji, kiedy EBIT osiągnie poziom co najmniej 27 mln zł. Z kolei w 2017 r. warunkiem uruchomienia programu motywacyjnego jest EBIT w wysokości co najmniej 36 mln zł. EBIT zdefiniowany jest jako przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o koszt sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty stałe bez ujęcia kosztów marketingowych.

Rafał Tomasiak – Zortrax S.A.

W zeszłym roku Zortrax celował w zysk na poziomie 10 mln PLN. Do osiągnięcia tego wyniku zabrakło ostatecznie 2 mln PLN. Spotkało się to z dość chłodnym odbiorem wśród akcjonariuszy, jednakże wyniki za pierwszy kwartał 2016 z nawiązką to rozczarowanie ukoiły. Spółka z pewnością zna już cząstkowe wyniki sprzedażowe za trwający właśnie drugi kwartał i biorąc pod uwagę, że podwyższa sobie znacząco poprzeczkę, można zakładać, że stoją one na równie wysokim poziomie.

Pamiętajmy również, że firmie w dalszym ciągu nie udało się jeszcze rozliczyć z zamówień na długo oczekiwanego Zortraxa Inventure. Możliwe, że gdy urządzenia w końcu trafią na rynek, dynamika sprzedaży jeszcze wzrośnie.

Źródło: www.isbnews.pl

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może cię również zainteresować

Więcej w News