Jednym z najczęściej zadawanych pytań w rozmowach z klientami w sprawie druku 3D jest: „czy dysponuje Pan/Pani plikiem STL?„. Część osób go posiada, część w ogóle nie posiada żadnego pliku do druku 3D i prosi również o projekt, a część osób posiada plik w jakimś innym rozszerzeniu. Z myślą o tej trzecie grupie osób powstała bardzo prosta i bardzo przydatna aplikacja: Online 3D Model Converter autorstwa Alexandra Gesslera. Konwertuje ona ponad 40 formatów plików na STL, OBJ, PLY, JSON, 3DS, COLLADA i STLB. Czy wspominałem, że jest dostępna całkowicie za darmo?

Obsługa aplikacji jest banalna:

  • wpierw należy uploadować model 3D (poniżej znajduje się lista dostępnych formatów); można wgrać na raz do 5 różnych plików, jednakże całkowita waga plików nie może przekroczyć 50 MB
  • po wgraniu pliku(ów) wybiera się docelowy format (STL, OBJ etc.); można wybrać kilka formatów na raz
  • rozpocząć konwertowanie; po jej zakończeniu pojawią się pliki do pobrania.

 Wgrywa się jedynie obiekty geometryczne, bez tekstur. W przypadku obiektów składających się z wielu części, należy wgrać wszystkie pliki.

Lista obsługiwanych plików:

3d, 3ds, fbx, ac, ac3d, acc, ase, ask, b3d, blend, bvh, cob, csm, dae, dxf, enff, hmp, ifc, irr, irrmesh, lwo, lws, lxo, md2, md3, md5anim, md5camera, md5mesh, mdc, mdl, mesh.xml, mot, ms3d, ndo, nff, obj, off, pk3, ply, prj, q3o, q3s, raw, scn, smd, stl, ter, uc, vta, x, xml, xgl.

Źródło: www.3ders.org

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like