Desktop Metal opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 r., notując wzrost o +286% w ujęciu rok-do-roku. Dzięki wprowadzeniu do oferty nowych urządzeń i materiałów oraz przejmując kolejne firmy, przychody firmy wyniosły 43,7 mln dolarów, w porównaniu z 11,3 mln dolarów przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale 2021 r. Równocześnie Desktop Metal wygenerował stratę na poziomie -69,5 mln dolarów, co spowodowało, że akcje spółki na giełdzie papierów wartościowych spadły o -65%. Aby poprawić kondycję finansową, firma ogłosiła ofertę obligacji zamiennych o wartości 100 mln dolarów.

Strata operacyjna firmy powiększyła się o -18,3 mln dolarów rok-do-roku, podobnie jak EBITDA, któa spadła do -41,6 mln dolarów w tym okresie. Chociaż powyższe informacje wyglądają dość alarmująco, dyrektor generalny Desktop Metal – Ric Fulop, potwierdził swoje prognozy finansowe na cały 2022 rok w wysokości 260 milionów dolarów – co jeśli zostanie zrealizowane, oznaczałoby wzrost o 131%.

Desktop Metal przedstawia swoje dane finansowe w dwóch głównych segmentach: Produkty i Usługi. Pierwszy wygenerował 39,5 mln dolarów, o +284% więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r., z kolei przychody z usług wzrosły ponad trzykrotnie do 4,2 mln dolarów.

Dyrektor finansowy Desktop Metal, James Haley zobowiązał się do osiągnięcia marży brutto innych niż GAAP na poziomie ponad 30% przez cały rok 2022. Ma to być możliwe ze względu na wyższy niż oczekiwano wolumen sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, a także przewidywane przesunięcie w kierunku korzystniejszego asortymentu produktów. Pomóc mają także niedawne premiery produktów z „dojrzalszymi profilami marż”.

Jeśli chodzi o wydatki, Haley dodał, że koszty operacyjne Desktop Metal były wyższe niż planowano w ostatnim kwartale, ale było to spowodowane jednorazowymi kosztami związanymi z wprowadzeniem na rynek serii Einstein i P-50. Po pokryciu tych wydatków i zaangażowaniu firmy w wewnętrzne inicjatywy wydajnościowe, firma ma być w stanie poprawić rentowność i ograniczyć straty.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like