Desktop Metal ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody wyniosły 41,3 miliona dolarów, przy rosnącej liczbie klientów dokonujących powtarzających się zakupów oraz korzystających z wielomaszynowych flot systemów Additive Manufacturing 2.0. Plan redukcji kosztów przyniósł istotną poprawę rok do roku w zakresie skorygowanego EBITDA i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Firma osiągnęła łącznie 100 milionów dolarów rocznych oszczędności w ramach planu redukcji kosztów, co pozwoli na zmniejszenie struktury wydatków, zwiększenie marż i osiągnięcie rentowności. Ponadto, Desktop Metal potwierdza prognozy na cały rok 2023, przewidując przychody rzędu 210-260 milionów dolarów oraz skorygowane EBITDA wynoszące między -50 a -25 milionów dolarów. Firma oczekuje równocześnie osiągnięcie punktu równowagi skorygowanego EBITDA przed końcem 2023 roku.

Wśród najważniejszych osiągnięć biznesowych w pierwszym kwartale 2023 roku oraz ostatnich miesiącach Desktop Metal wymienia:

  • kontynuację i rozszerzenie planu redukcji kosztów ogłoszonego w 2022 roku, dając dodatkowe 50 milionów dolarów rocznych oszczędności;
  • zwiększenie liczby stałych klientów korzystających z trzech lub więcej systemów druku AM 2.0;
  • postęp w rozwoju platformy Production SystemTM, obejmujący poszerzenie współpracy z różnymi klientami z sektora elektroniki konsumenckiej;
  • wprowadzenie Live SuiteTM – zaawansowanego oprogramowania z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji dla technologii AM 2.0;
  • poszerzenie oferty technicznych ceramik na rynku systemów binder jet oraz zwiększenie adopcji w przypadku zastosowań węglika krzemu;
  • dalszą rozbudowę największej na rynku biblioteki materiałów produkcyjnych.

W pierwszym kwartale 2023 roku przychody wyniosły 41,3 miliona dolarów, co oznacza spadek o -5,5% w porównaniu do przychodów w pierwszym kwartale 2022 roku, które wyniosły 43,7 miliona dolarów. Brutto marża GAAP wyniosła -3,3%, podczas gdy marża non-GAAP wyniosła 18,0%, co oznacza poprawę o 90 punktów bazowych w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku.

Netto strata GAAP wyniosła -52,6 miliona dolarów, w tym -10,4 miliona dolarów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych. Netto strata non-GAAP wyniosła -27,7 miliona dolarów. Skorygowane EBITDA wyniosło -24,4 miliona dolarów, co stanowi poprawę o 17,1 miliona dolarów w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku.

Na dzień 31 marca 2023 roku, firma posiadała 149,8 miliona dolarów w gotówce, ekwiwalentach gotówki i krótkoterminowych inwestycjach. Desktop Metal jest zdecydowane, aby kontynuować swoje działania zmierzające do poprawy efektywności kosztowej i zwiększenia rentowności, co potwierdzają wyniki pierwszego kwartału 2023 roku.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like