Druk 3D z metalu ma jedną kluczową zaletę i jedną kluczową wadę… Zaletą jest sam fakt, że możemy tworzyć obiekty z metalu – daje to niewiarygodne możliwości i nie bez powodu jest jedną z najbardziej pożądanych technologii w świecie przemysłowym. Wadą jest jednak to, że jest to bardzo skomplikowany proces, a same maszyny drukujące z metalu są horrendalnie drogie. Tymczasem już wkrótce może okazać się, że na rynku pojawi się bez porównania prostsza i tańsza alternatywa. O ile informacje przekazane przez pewien zespół badawczy z Holandii okażą się w adekwatne do rzeczywistości.

Holenderskie Centrum Badań nad Energią (ECN) opracowało metodę utwardzania światłem mieszanki fotopolimerów z materiałem ceramicznym. Światło jest emitowanym przez projektor naświetlając poszczególne warstwy mieszanki w procesie DLP (Digital Light Processing). Powstałe w ten sposób obiekty posiadają właściwości zbliżone do wydruków wykonanych w technologii SLS, choć zapewne nie odpowiadają im pod względem wytrzymałościowym.

ECN przeprowadził szereg badań i testów nad powyższą technologią i doszło do wniosku, że teraz czas na METAL! Proces ma przebiegać w analogiczny sposób, choć to czy zakończy się on powodzeniem nie jest jeszcze na 100% pewne. Pewne jest to, że na razie Holendrzy poszukują partnerów biznesowych skłonnych zainwestować środki w rozwój tej technologii i dalsze badania – nie bez powodu zatem ogłosili to rewolucyjne dla branży odkrycie.

Gdyby to wszystko okazało się prawdą druk 3D z metalu stałby się bez porównania bardziej dostępny i łatwiej osiągalny. Choć z drugiej strony zakładam, że wydrukowany obiekt wyjęty bezpośrednio z urządzenia nie spełniałby norm użytkowych i wymagałby dodatkowej obróbki (np. wypiekania?). Otwierałoby to również pole do dalszych eksperymentów mieszania fotopolimerów z innymi materiałami, co w konsekwencji zaowocowałoby być może nawet żywicznym odpowiednikiem Laywooda? Póki co nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że ECN znajdzie godnego partnera do urzeczywistnienia efektów swoich badań, a te staną się równie prawdziwe, jak notka prasowa na ten temat na ich stronie internetowej…

Źródło: www.ecn.nl via www.engineering.com
Grafika: trompevenlo / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like