Czy można drukować 3D z lateksu? Jak się okazuje, materiał, który dotychczas nie był kojarzony z drukiem 3D może z powodzeniem zostać wykorzystany do produkcji addytywnej. Metoda zaproponowana przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Wirginii pozwala na wytwarzanie złożonych kształtów geometrycznych z gumy lateksowej. Gotowe elementy mogą z powodzeniem zostać wykorzystać jako elementy amortyzacyjne czy znaleźć zastosowanie w produkcji miękkich robotów.

Dotychczas, drukowanie 3D technicznych elementów z lateksu nie było możliwe. Przykłady opisywane w literaturze naukowej i publikacjach co prawda przedstawiły techniczne założenia metody, jednak właściwości mechaniczne zostawiały wiele do życzenia.

Interdyscyplinarny zespół z Uniwersytetu Stanowego Wirginii połączył wiedzę z zakresu chemii i inżynierii mechanicznej, nadając materiałowi takie właściwości, aby można było drukować z niego przestrzennie. Modyfikacja jego właściwości chemicznych okazała się wyzwaniem, któremu udało się podołać dzięki multidyscyplinarnej wiedzy członków zespołu.

Jako metodę druku 3D naukowcy wybrali technologię utwardzania materiału światłem UV. Aby było to możliwe, płynny materiał musiał zostać wzbogacony o fotoinicjatory, które powalą na realizację procesu fotopolimeryzacji. Dodatkowo, do żywicy dodany został czynnik stabilizujący, pozwalający na zachowanie wysokiej rozdzielczości druku 3D.

Następnie, zajęli się zbudowaniem własnej drukarki 3D, która umożliwiłaby realizacje procesu wytwarzania lateksowych elementów. Naukowcy potrzebowali urządzenia, które połączy w sobie duży obszar roboczy i wysoką jakość wytwarzania przyrostowego. Opracowana przez nich konstrukcja nanosi pojedynczą, ciekną (100 mikometrów) warstwę tworzywa, które jest selektywnie utwardzane światłem UV, aż do stworzenia całego elementu. Patent na urządzenie został złożony w 2017 roku.

Film z procesu druku 3D można obejrzeć pod tym adresem.

Jak mówi koordynator projektu, początkowo druk 3D z lateksu wydawał się mu nieosiągalny. Poczynione przez nich postępy pomogły w przesunięciu granic możliwości druku 3D.

Źródło: 3dprintingmedia.network

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Projekty 3D