Technologie addytywne zmieniają oblicze nowoczesnej medycyny. Lekarze już korzystają z modeli przedoperacyjnych, a w laboratoriach trwają badania nad nowatorskimi sposobami kuracji nowotworowych, wykorzystując biodrukowane 3D tkanki.

Jednocześnie prowadzone są liczne projekty, których celem jest weryfikacja na ile druk 3D może okazać się przydatny w przemyśle farmaceutycznym. Na pytanie, czy druk leków ma sens już odpowiedzieliśmy. A czy technologie przyrostowe mają szansę zrewolucjonizować metody dostarczania farmaceutyków?

Zespół badaczy z renomowanych uczelni (m.in. MIT) w ramach projektu stworzyli w technologii druku 3D kapsułkę, która może zostać połknięta przez pacjenta, a sterowanie nią odbywa się z wykorzystaniem łączności Bluetooth -wszystkie informacje mogą być na bieżąco przekazywane do komputera czy urządzenia mobilnego.

Wśród potencjalnych zastosowań opracowanej kapsułki naukowcy wymieniają dostarczanie leków bezpośrednio do ogniska chorobowego czy śledzenie warunków wewnątrz organizmu (np. rozpoznawanie stanów zapalnych czy rekcje alergiczne). Sprawdzi się również w przypadku chorób, w których restrykcyjne dawkowanie leków jest kluczowe dla powodzenia terapii – kapsułka, może być w organizmie przez dłuższy czas, uwalniając dawki faramceutyków w określonych odstępach czasowych.

Drukowane 3D kapsułki wpisują się w nowoczesną koncepcję IoT (ang. Internet of things) – urządzenie pozwala na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiając gromadzenie danych na temat stanu zdrowia pacjenta. Naukowcy, wykorzystując najnowsze technologie, stworzyli urządzenie spełniające standardy Przemysłu 4.0.

Druk 3D okazał się kluczowy dla konstrukcji kapsułki – wewnętrzna powierzchnia składa się z naprzemiennie ułożonych warstw sztywnych i elastycznych, tak aby być odpornym na kwaśne środowisko żołądka. Jak mówią badacze, nowoczesna technologia pozwala na wytworzenie kapsułki o parametrach zależnych od ich późniejszego zastosowania (np. odporność na kwaśne środowisko). Jest to kolejny krok w rozwoju spersonalizowanej medycyny i dopasowywania rozwiązań farmaceutycznych do konkretnego przypadku.

Obecnie prowadzone są prace nad poszukiwaniem alternatywnych źródeł zasilania kapsułek – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu dwóch lat zostaną rozpoczęte testy na pacjentach.

Źródło: 3dprint.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like