Wydruki 3D architektonicznych makiet miejskich wykonywane są przeważnie na podstawie skanów tych obiektów lub z wykorzystaniem zamodelowanych wcześniej obiektów. Obie metody wymagają dużych zasobów czasu oraz nie należą do najtańszych. Jak się jednak okazuje modele do druku 3D można pozyskać za darmo. Jeden z użytkowników Reddit „opracował” bowiem sposób na pozyskiwanie plików źródłowych bezpośrednio z programu Google Earth.

Google Earth to program komputerowy, który został stworzony przez amerykańską firmę Keyhole. W 2004 roku nastąpiło jej przejęcie przez Google. Oprogramowanie to umożliwia wyświetlanie trójwymiarowego modelu kuli ziemskiej, na którą naniesiono zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz panoramy miast zrobione z poziomu ich ulic. Google Earth umożliwia przeglądanie tych samych zdjęć co Google Maps, ale bez naniesionej warstwy z infrastrukturą drogową oraz bez innych znanych funkcjonalności.

Wraz z każdym przybliżeniem na powierzchni modelu kuli ziemskiej wyświetlane są coraz to bardziej szczegółowe obrazy, które pozyskiwane są z satelitów, samolotów oraz zdjęć wykonywanych z powierzchni terenu. Chociaż w Google Earth znajdziemy mnóstwo szczegółowych modeli 3D budynków oraz ukształtowania terenu, to aplikacja niestety nie pozwala w żaden sposób ich zapisywać ani eksportować, więc teoretycznie, z naszego punktu widzenia, są one bezwartościowe dla technologii druku 3D.

Pomysł na obejście tego problemu znalazł jeden z użytkowników serwisu Reddit. Pozyskiwanie obszarów 3D realizuje on korzystając z fotogrametrii. Metoda ta polega na rejestrowaniu obrazu danego obszaru z ujęć wykonywanych pod różnym kątem i nachodzących na siebie w sposób umożliwiający wyznaczanie charakterystycznych punktów wspólnych. Po wczytaniu obrazów do specjalnego oprogramowania uzyskujemy na tej podstawie model 3D.

Ta sama metoda wykorzystywana jest w „wirtualnym świecie Google Earth”. Użytkownik wykonuje zrzuty ekranu z obrazem danego obiektu, wykonując je pod różnym kątem. Zgromadzone dane przetwarzane są następnie przez program, który przetwarza je w kolorowy model 3D. Jakość uzyskanego wyniku zależy oczywiście od rozdzielczości zdjęć na jakich bazowaliśmy.

Z racji tego, że pozyskane obrazy wykonane są w kolorze, przetworzona chmura punktów również jest wielobarwna, co umożliwia wykonywanie makiet w pełnej palecie barw.

Źródło: www.fabbaloo.com, www.wikipedia.org

Łukasz Długosz
Redaktor Naczelny 3D w praktyce. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fan gier komputerowych oraz właściciel sklepu filaments4U.com.

Comments are closed.

You may also like

More in Projekty 3D