EnvisioTEC – twórca technologii DLP i jeden z pionierów technologii druku 3D, wypuści z początkiem przyszłego roku dwie nowe drukarki 3D wykorzystujące w pracy technikę cDLM (Continuous Digital Light Manufacturing), będącą odpowiedzią firmy na superszybką metodę CLIP rozwijaną przez Carbon. Nowe maszyny o nazwie Envision One cDLM Dental i Envision One cDLM Mechanical będą dedykowane dla branży protetycznej i przemysłowej, i mają być wyposażone w nowe oprogramowanie oraz szereg dodatkowych funkcjonalności, wynoszących pracę z żywicami światłoutwardzalnymi na dużo wyższy poziom.

Chociaż posiadają inne nazwy i przeznaczenie, od strony technologicznej obydwie drukarki 3D mają być dość podobne do siebie. Mają zapewniać podstawową rozdzielczość w XY na poziomie 93 µm oraz oferować wysokość warstwy w osi Z w przedziale od 25 do 150 µm w zależności od materiału. EnvisionTEC wprowadza również technologię Contour Grey Scaling, co pozwoli osiągnąć rozdzielczość XY 60 μm. Obszar roboczy modelu Dental wyniesie 180 x 101 x 85 mm, a Mechanical 180 x 101 x 175 mm. Prędkość druku 3D ma wynieść 55 mm / godzinę przy rozdzielczości 100 µm. Obydwie drukarki 3D będą używać fali o długości 385nm co ma zwiększyć dokładność. Krótsze fale redukują odbicia i nadają wydrukom większą spójność.

Jednakże największą wartością nowej linii produktowej ma być nowa technika wytwórcza o nazwie cDLM, czyli proces „cyfrowego wytwarzania przez ciągłą emisję światła„. Drukarka 3D dodaje warstwę tlenu poniżej fragmentu przepuszczalnej dla tlenu błony pokrywającej obszar roboczy. Przepuszczalny materiał (film) umożliwia przeniknięcie tlenu i tworzy tzw. „martwą strefę„, która jest naświetlana i powoduje utwardzenie się warstwy materiału. Metoda ta przypomina wielokrotnie opisywaną na łamach portalu technologię CLIP, różni się jednak od niej kilkoma niuansami – oraz zgłoszeniami patentowymi…

W/w technika ma pewną wadę – obecność tlenu powoduje występowanie zniekształceń na mniej płaskich powierzchniach. EnvisionTEC opracował specjalny zbiornik na materiał, aby to zniwelować, kontrolując za jego pomocą ciśnienie tlenu. Dzięki temu tlen rozkłada się w równomierny sposób na całej powierzchni dna zbiornika, pozwalając zarazem na drukowanie 3D z dokładnością do 1 μm w osi Z. Zbiornik posiada żywotność na poziomie 250-300 wydruków 3D i jest w trakcie zgłoszenia patentowego.

Źródło: www.3dprintingindustry.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like