Grupa Azoty S.A., jedna z największych firm chemicznych w Europie, ogłosiła wczoraj uruchomienie linii pilotażowo-produkcyjnej do wytwarzania tworzyw sztucznych opartych o skrobię termoplastyczną. Celem koncernu jest masowa produkcja granulatu, który będzie mógł zastąpić tworzywa powszechnie wykorzystywane w produkcji opakowań jednorazowych jak PET, HDPE, PVC, PP czy PLA, które wkrótce mogą znaleźć się na liście wykluczonych z obrotu materiałów. Wśród docelowych zastosowań skrobi termoplastycznej mają być także filamenty dedykowane do drukarek 3D typu FDM / FFF.

Prace nad nowym materiałem trwały od sierpnia 2019 roku. W maju 2020 roku zostało dokonane zgłoszenie patentowe na terenie Polski, a w marcu br. na terenie UE. Uruchomiona linia produkcyjna ma mieć wydajność na poziomie 300 ton rocznie. Granulat ma być wykorzystywany w praktycznie każdym obszarze produkcji, jednakże szczególne zastosowanie ma mieć w przemyśle spożywczym, przy tworzeniu m.in. opakowań jednorazowych, folii, osłonek wędliniarskich etc. Dodatkowo, w ramach Centrum Materiałów do Druku 3D Grupy Azoty w Tarnowie, skrobia termoplastyczna ma być także surowcem na bazie którego będą powstawać nowe filamenty do drukarek 3D.

Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019, której celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Opakowania jednorazowego użytku, które powstają z tworzyw sztucznych produkowanych przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub produkowanych z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji – zostaną wykluczone z obrotu. Ma to dotyczyć także popularnego polilaktydu (PLA), który chociaż biodegradowalny, wymaga odpowiednich warunków kompostowania.

Skrobia termoplastyczna ma być pod tym względem bez porównania lepsza. Jak mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.: „stuprocentowa biodegradowalność została potwierdzona badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz„.

W ramach nowego projektu, Grupa Azoty podpisała umowy o nawiązaniu współpracy z Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A. oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa. Podpisano także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi.

Źródło: www.grupaazoty.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in Druk 3D