Biodruk 3D – podobnie jak każda inna technologia przyrostowa i wytwórcza w ogóle, wymaga aby do wszelkiej konkretnej aplikacji stosować odpowiedni materiał (biotusz) i powiązane z nim ustawienia, parametry i procesy. I tak np. aby wybiodrukować tkankę skóry, hydrożele oraz komórki i czynniki wzrostu będą różnić się od tych potrzebnych do regeneracji np. tkanki mięśniowej lub kości. Naukowcy potrzebują bardzo zróżnicowanych biomateriałów w zależności od typu tworzonej aplikacji.

Hiszpański producent biodrukarek 3D – REGEMAT, wychodząc na przeciw tym potrzebom wprowadza właśnie siedem grup materiałów opartych o termoplasty, kolageny, alginiany, agarozę, metakrylan, nanocelulozę i różne rodzaje nośników komórkowych zgodnych z używanymi komórkami. Wszystkie nowe biomateriały mają być łatwe do drukowania i pozwolić badaczom stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoją podczas pracy.

Nowe biomateriały będą dostępne na stronie internetowej firmy, a także za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów. REGEMAT ma umowy z kilkoma krajowymi i międzynarodowymi partnerami na produkcję materiałów – pierwszymi, które zostaną wprowadzone do otwartej sprzedaży będą nanoceluloza, kolagen i alginian.

Mający siedzibę w Granadzie w Hiszpanii, REGEMAT dostarcza biodrukarki 3D użytkownikom w ponad 25 krajach na świecie. Od lat współpracuje z grupami badawczymi na Uniwersytecie w Granadzie w zakresie terapii zaawansowanych i uczestniczył we wspólnym projekcie rozwoju nowych terapii regeneracji chrząstki ze Szpitalem Uniwersyteckim w La Paz, gdzie założyciel firmy koordynuje platformę inżynierii i drukowania tkanek 3D (PITI3D). Od momentu powstania, REGEMAT skupia się na medycynie regeneracyjnej, rozwijając niestandardowy sprzęt i oprogramowanie wymagane i wymagane przez niektóre główne szpitale i uniwersytety badawcze w regionie. Opracowują własne systemy biodruku 3D w postaci BIO V1, dostosowując je do aplikacji swoich użytkowników zgodnie z wymaganiami każdego badania.

Źródło: www.regemat3d.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like