IperionX – producent niskoemisyjnego tytanu dla przemysłu kosmicznego, lotniczego i motoryzacyjnego, nawiązał współpracę z Carver Pump – amerykańskim producentem wysokowydajnych pomp, w ramach której firmy będą wytwarzać na drukarkach 3D elementy tytanowych pomp dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Carver zaprojektuje ich komponenty, z kolei IperionX wyprodukuje prototypy i przeprowadzi kwalifikację wydrukowanych komponentów. Carver produkuje wysokowydajne pompy odśrodkowe, używane przez ostatnich 60 lat w każdym większym programie stoczniowym Marynarki Wojennej USA. Są one cenione za wyjątkową odporność na korozję i wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań morskich.

Stany Zjednoczone nie mają krajowych możliwości produkcji dużych odlewów tytanowych wymaganych w produkcji wysokowydajnych pomp odśrodkowych, co przekłada się na długie czasy produkcji. Elementy pomp są zamawiane z zagranicy, a do ich wytwarzania jest wykorzystywany kosztowny i wysokoemisyjny stop tytanu. IperionX produkuje dużo tańsze i niskoemisyjne proszki tytanu na terenie USA. Mogą one być wykorzystywane w technologii druku 3D, zapewniając Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych dużo krótsze czasy realizacji zamówień oraz zwiększenie dostępności komponentów. Dodatkowo tytan IperionX jest bardziej zrównoważony w stosunku do alternatyw rynkowych.

Dowództwo Systemów Morskich Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (NAVSEA) opracowało procesy wytwarzania przyrostowego dla ponad 500 zatwierdzonych części używanych w amerykańskich statkach i łodziach podwodnych. Gubernator stanu Wirginia oraz Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych otworzyli „Centrum Doskonałości Produkcji Addytywnej” w Danville, które jest zlokalizowane zaledwie 40 km od nowego zakładu IperionX.

Carver dostarcza wysokowydajne pompy odśrodkowe dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych od czasów II wojny światowej. Są one instalowane we wszystkich obecnych programach stoczniowych Marynarki Wojennej, w tym w Ford Carrier, Zumwalt Destroyers, Aegis Destroyers, Littoral Combat Ships, America Big Deck Amphibious Assault Ships, San Antonio Amphibious Transport Docks i Virginia Submarines.

Wysokowydajne komponenty pomp tytanowych są najczęściej wytwarzane poprzez odlewanie tytanu – kosztowną metodę produkcji, która może stwarzać poważne problemy ze względu na wysoką temperaturę topnienia (1670°C) i wysoką reaktywność z tlenem. Dlatego, aby uniknąć niepożądanej reaktywności, wymagane jest specjalistyczne topienie próżniowe tytanu – a następnie wlewanie go do specjalnie zaprojektowanych form ceramicznych.

Stany Zjednoczone nie mają już krajowych możliwości produkcji dużych, wysokowydajnych odlewów tytanowych – a kluczowi zagraniczni dostawcy mają siedziby w Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Chiny i Rosja to jedyne kraje, które mają w pełni zintegrowaną produkcję pierwotnego tytanu metalicznego i duże możliwości odlewania tytanu, co stawia je w nadrzędnej pozycji konkurencyjnej. Wielka Brytania i Norwegia są w pełni uzależnione od importu swojego podstawowego stopu tytanu ze źródeł zagranicznych, które wykorzystują kosztowny i wysokoemisyjny proces produkcji. Tym samym globalny łańcuch dostaw jest wysoce skoncentrowany i zdominowany przez Chiny i Rosję, które obecnie kontrolują ponad 70% światowych zdolności produkcyjnych. Biorąc pod uwagę brak krajowych zdolności produkcyjnych tytanu, Stany Zjednoczone nie przechowują już tytanu w zapasach obrony narodowej, a producenci niższego szczebla, w tym producenci takich aplikacji jak wlewki, kęsy, arkusze, zwoje i rury, są prawie całkowicie zależni od zagranicznych dostawców.

Opatentowane technologie IperionX oferują drogę do tańszych, niskoemisyjnych, produkowanych w USA komponentów tytanowych w wielu ważnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle obronnym, lotniczym, motoryzacyjnym i elektronice użytkowej. Firma może przetwarzać złom tytanowy o niskiej jakości, wysokiej zawartości tlenu i niezgodny ze specyfikacją, w celu wytworzenia tytanu metalicznego, który spełnia lub przewyższa standardy branżowe.

IperionX obecnie produkuje wysokiej jakości proszki tytanu metalicznego w 100% z przetworzonych surowców tytanowych w celu kwalifikacji klientów w swoim pilotażowym zakładzie produkcji tytanu w stanie Utah w USA. Zakład produkcyjny tytanu osiągnął wydajność przetwarzania zbliżoną do 100% z niskogatunkowego złomu bez potrzeby mieszania z wysokiej jakości pierwotnym tytanem metalicznym.

IperionX nawiązał współpracę z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych, aby szczegółowo opisać plany firmy dotyczące zrównoważonego ponownego zaopatrzenia amerykańskiego łańcucha dostaw tytanu, co ma na celu skrócenie czasu realizacji krytycznych komponentów tytanowych, obniżenie kosztów i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Rozmowy obejmowały kierownictwo wyższego szczebla NAVSEA Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, w tym Biuro Głównego Inżyniera ds. Projektowania, Integracji i Inżynierii Okrętów. IperionX prowadził również rozmowy z agencją ds. materiałów strategicznych Amerykańskiej Agencji Logistyki Obronnej na temat możliwości recyklingu zapasów złomu tytanowego do wykorzystania w całej Obronnej Bazie Przemysłowej. Oprócz tego, IperionX współpracuje z Dowództwem Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej w celu wyprodukowania tytanowych komponentów drukowanych w 3D dla samolotów Marynarki Wojennej.

NAVSEA Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych publicznie określiła cele opracowania standardów technicznych dla komponentów wytwarzanych przyrostowo w celu zwiększenia gotowości operacyjnej. Mają one na celu wytwarzanie przestarzałych i długoterminowych komponentów, a także zwiększanie zdolności obronnych poprzez wytwarzanie unikalnych projektów, które nie byłyby możliwe do wyprodukowania w inny sposób. Co ważne, obecny czas realizacji dużych, specjalistycznych odlewów tytanowych wynosi około 1-2 lat, w porównaniu do zaledwie 1-3 miesięcy w przypadku produkcji z proszków tytanu metodą druku 3D. Opatentowane technologie IperionX umożliwiają recykling zużytych komponentów tytanowych w wysokiej jakości metaliczny tytan, z którego można następnie w krótkim czasie wytworzyć nowe części tytanowe o znaczeniu krytycznym.

Źródło: www.businesswire.com
Grafika przewodnia: www.wikipedia.org
Grafika: www.businesswire.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News