Ze względu na łatwość przetwarzania i stosunkowo niskie koszty produkcji, plastik – jak potocznie nazywamy poliamidy, nylony, elastomery etc., znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Obecnie paleta dostępnych tworzyw sztucznych umożliwia w praktyce zastąpienie nimi niemal każdego tworzywa naturalnego. Korzystne technologiczne właściwości termoplastów, a także wysoka odporność na działanie substancji korodujących, spowodowały szybki rozwój ich produkcji i szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Znajdują one swoje miejsce również w medycynie. W protetyce stomatologicznej w wybranych przypadkach klinicznych są stosowane jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów. Coraz częściej znajdują zastosowanie także w ortopedii i rehabilitacji.

Materiały przeznaczone do stałego kontaktu z organizmem powinny oznaczać się biozgodnością, zwaną inaczej biokompatybilnością, która oznacza, że substancja lub materiał warunkuje prawidłowe działanie w żywym organizmie, w kontakcie z żywym organizmem, czy nieuszkodzoną skórą.

Tworzywa sztuczne o dużej biozgodności powinny charakteryzować się następującymi cechami:

  • brakiem toksyczności
  • brakiem wpływu na układ odpornościowy organizmu
  • niewywoływaniem hemolizy.

Ortezy wydrukowane na HP Jet Fusion 3D 4200 z wykorzystaniem PA 11

Przed wprowadzeniem nowego wyrobu medycznego na rynek należy go zbadać zgodnie z wytycznymi normatywnymi. Badania oceny reakcji biologicznej związanej ze stosowaniem materiałów i wyrobów medycznych prowadzone są według normy polskiej, norm europejskich oraz amerykańskiej FDA.

Produkcja i dystrybucja produktów to proces, który wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Dlatego zawsze należy upewnić się, że produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów, które są potwierdzone certyfikatami technicznymi, zapewniającymi ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

Certyfikacja materiałów

HP w ramach zaangażowania w ewolucję i szerokie zastosowanie druku 3D, zachęca firmy materiałowe do współpracy w środowisku laboratoryjnym. Ich nowy obiekt Open Corvallis w stanie Oregon jest pierwszym na świecie nowoczesnym laboratorium, które pomaga przedsiębiorstwom opracowywać, testować, certyfikować i dostarczać materiały i aplikacje nowej generacji do produkcji addytywnej.

Program certyfikacji stanowi okazję i ścieżkę dla niezależnych dostawców do opracowania materiałów zgodnych z rozwiązaniami do druku 3D HP Multi Jet Fusion i umożliwia partnerom zajmującym się innowacjami poszerzanie materiałów do druku 3D w celu uwzględnienia szerszego zastosowania, dzięki poprawie wydajności i nowych możliwości w zakresie właściwości części i komponentów, mających zaspokoić specyficzne potrzeby różnych branż.

Aktualna certyfikacja wyrobów z wykorzystaniem materiałów do druku 3D w technologii HP MJF

RoHS i Reach

Dzięki uzyskanym certyfikacjom HP potwierdza, że spełnia uregulowania prawne dotyczące stosowania tworzyw sztucznych. Jako jedna z pierwszych firm rozszerzyła restrykcje zawarte w dyrektywie RoHS Unii Europejskiej (UE) odnośnie ograniczenia zawartości materiałów szkodliwych i dostosowała te wymagania do produktów na całym świecie. Przyczynia się do rozwoju powiązanych przepisów prawnych w USA, Europie, a także w Chinach, Indiach i Wietnamie, oświadczając, że dyrektywa RoHS i podobne ustawy odgrywają ważną rolę w eliminacji na szeroką skalę w branży substancji szkodliwych. HP poparło włączenie związków takich jak: PVC, BFR i niektórych ftalanów, wykorzystywanych do produkcji komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Koncern spełnia również wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu (REACH) oraz posiada certyfikat California Proposition 65 – nadany w ramach rozporządzenia dotyczącego wszystkich produktów sprzedawanych lub dystrybuowanych w Kalifornii, w tym tekstyliów, zabawek, zabawek dla dzieci i produktów elektrycznych / elektronicznych. Zobowiązuje on producentów do rzetelnego informowania konsumentów o potencjalnie niebezpiecznych związkach, jakie mogą być śladowo zawarte w ich produktach lub opakowaniach.

Kask dziecięcy posiadający certyfikat biozgodności wydrukowany w technologii MJF

PAHs

Części i komponenty wytwarzane w technologii HP Multi Jet Fusion zostały także przetestowane pod kątem zawartości w nich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs), których nie wykryto w żadnym z przeprowadzanych badań.

Polski dystrybutor technologii MJF HP3D.pl zwraca uwagę, że certyfikacja i badanie wyrobów pod kątem wykorzystania niebezpiecznych substancji i spełnienia wymagań REACH i RoHS, wymagane są od wszystkich producentów produktów zawierających elementy plastikowe, gumowe lub z zawartością innych materiałów, które w swoim składzie mogą mieć substancje uznane za niebezpieczne. Decyzja o wdrożeniu technologii addytywnej w swojej organizacji i przejście na przyrostowe wytwarzanie, pomaga chronić środowisko i wpisać się, podobnie jak HP wraz z HP3D.pl, w ideę zrównoważonego rozwoju, recyklingu i pełnej odpowiedzialności za cały cykl życia produktów, co stanowi wyzwanie przed jakim stoi dziś przemysł.

Dzięki przeprowadzonym przez HP certyfikacjom, polscy przedsiębiorcy wybierając technologię przyrostową MJF mogą produkować wyroby zgodnie z wszystkimi prawnymi rozporządzeniami i dystrybuować je niemal na całym świecie w zgodzie z naturą i w trosce o zdrowie swoich klientów, oferując im w pełni dopasowane i najwyższej jakości produkty.

Patrycja Blechinger
Patrycja Blechinger – redaktor, entuzjastka nowych technologii, szczególnie SI i inteligentnych urządzeń, o których najbardziej lubi pisać. Z wykształcenia kulturoznawca, zainteresowana nowymi formami sztuki w ponowoczesnej rzeczywistości.

    Zostaw odpowiedź

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Może cię również zainteresować