Shapeways – dostawca usług druku 3D, został powiadomiony przez Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE), że aktualna sytuacja spółki nie jest zgodna ze standardami notowań giełdy. Wymogi NYSE nakazują, aby akcje każdej spółki notowanej na giełdzie utrzymywały minimalną średnią cenę zamknięcia wynoszącą 1,00 dolara za akcję w ciągu kolejnych 30 dni. Akcje Shapeways nie były notowane powyżej 1,00 dolara od 14 lipca 2022 r. i chociaż zawiadomienie nie ma bezpośredniego wpływu na status Shapeways na giełdzie, jeśli nie będzie w stanie poprawić kursu akcji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, firma może zostać wycofana z giełdy.

W odpowiedzi na zawiadomienie, Shapeways ogłosił, że zamierza powiadomić NYSE o swojej strategii przywrócenia zgodności do 29 sierpnia 2022 r., z aktywnymi opcjami, takimi jak odwrotny podział akcji. Gdyby spółka zdecydowała się na taki ruch, liczba pozostałych akcji zostałaby zmniejszona w sposób proporcjonalnie podnoszący jej cenę akcji, pozostawiając jednocześnie niezmienioną ogólną wartość rynkową.

Jak stwierdzono w publicznej odpowiedzi Shapeways na zawiadomienie NYSE, ma on sześciomiesięczny okres na naprawę, aby jego akcje ponownie były zgodne, a środki takie jak odwrotny podział akcji mogą mu w tym pomóc. Jednak stale niska cena akcji firmy wskazuje również na jej niezdolność do osiągnięcia ambitnych celów finansowych, które obiecała inwestorom w ciągu ostatnich 16 miesięcy.

W okresie poprzedzającym fuzję Shapeways z SPAC Galileo Acquisition, która została upubliczniona we wrześniu 2021 r., przedstawiła odważne prognozy dotyczące potencjału dochodowego swojego biura usługowego. W rzeczywistości podczas prezentacji dla inwestorów, gdy transakcja została ogłoszona w kwietniu tego roku, firma prognozowała, że ​​jej przychody osiągną 86 milionów dolarów w roku obrotowym 2022, 150 milionów dolarów w roku obrotowym 2023 i 250 milionów dolarów w roku obrotowym 2024.

Tymczasem w swoich pierwszych sprawozdaniach finansach po wejściu na giełdę, Shapeways obniżył swoje prognozy na rok 2021 z początkowo przewidywanych 44 milionów dolarów do 32,5 – 33,5 miliona dolarów. Od tego czasu plany Shapeways, aby napędzać wzrost poprzez inwestycje, również nie okazały się owocne, ponieważ najnowsze dane finansowe za II kwartał 2022 r. pokazują, że firma wygenerowała przychody w wysokości 8,4 mln dolarów, czyli o -4,5% mniej w II kwartale 2021 r.

Podobnie, przychody firmy w pierwszym półroczu 2022 r. w wysokości 16 mln dolarów pozostawiają ją znacznie poniżej 86 mln dolarów, które obiecywano inwestorom na rok obrotowy 2022, co może wskazywać, dlaczego cena jej akcji spadła do tak niskiego poziomu. W krótkoterminowych prognozach wzrost jest płaski i oczekiwane przychody mają utrzymywać się na podobnym poziomie ok. 8-9 mln dolarów / kwartał. Firma zakończyła ostatni kwartał z 50,4 milionów dolarów w gotówce, co stanowi nieco ponad połowę środków pozyskanych podczas debiutu giełdowego i nie wykazała wzrostu przychodów.

Źródło: www.shapeways.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like