Materialise – czołowy, belgijski dostawca oprogramowania do produkcji przyrostowej, oprogramowania medycznego i usług druku 3D, opublikował wyniki za III kwartał 2022 r. Przychody firmy wzrosły o +11,7% rok-do-roku, osiągając kwotę 58,3 mln EUR. Zysk netto był jednak niższy i wyniósł 1,4 mln EUR, w porównaniu do 8,7 mln EUR za analogiczny okres w 2021 r.

Przychody z segmentu oprogramowania wzrosły o +3,8% osiągając poziom 10,9 mln EUR. Wskaźnik EBITDA był niższy, czego źródłem były bieżące inwestycje w firmy Link3D i Identify3D. Przychody z segmentu Materialise Medical wzrosły o +13,1% do 21,4 mln EUR. Z kolei przychody z segmentu Materialise Manufacturing wzrosły o +14,1% do 26 mln EUR. Zysk brutto wyniósł 32 mln EUR i był o 1 mln EUR wyższy niż przed rokiem.

Równocześnie dość istotnie wzrosły koszty spółki – badań i rozwoju („B+R”), sprzedaży i marketingu („S&M”) oraz koszty ogólne i administracyjne („G&A”) wyniosły łącznie 33,5 EUR w trzecim kwartale 2022 r. co stanowi wzrost o +24,5% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r.

Tak wyniki finansowe Materialise skomentował prezes firmy – Peter Leys: „Popyt na produkty i rozwiązania każdego z naszych trzech segmentów utrzymywał się na wysokim poziomie nawet w tych niepewnych czasach makroekonomicznych. Przychody Materialise wzrosły o prawie 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a przychody przyszłych okresów z tytułu rocznej sprzedaży oprogramowania i opłat serwisowych wzrosły o prawie 10% w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku. Nasze wyniki obejmowały inwestycje operacyjne w firmę Identify3D, twórcę systemów bezpieczeństwa w chmurze AM, którą przejęliśmy 1 września 2022 r.

Źródło: www.materialise.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like