Materialise – jedna z największych na świecie firm świadczących usługi druku 3D oraz rozwijających specjalistyczne oprogramowanie dla technologii przyrostowych, opublikowało wyniki finansowe za IV kwartał 2021 r. oraz skumulowane wyniki za cały ubiegły rok. Już drugi raz z rzędu firma osiągnęła rekordowe przychody – w IV kwartale 2021 r. Materialise wygenerowało 57 mln €, tj. o +26% więcej niż w analogicznym okresie w 2020 r. Równocześnie było to o +10% więcej w stosunku do równie rekordowego, III kwartału tego roku. Równie dobrze prezentują się wyniki finansowe za cały 2021 r. Przychody wzrosły o +20,5% i wyniosły 205,4 mln €. Zysk za 2021 r. wyniósł +13 mln, wobec -7 mln € straty wygenerowanej w 2020 r.

Za wzrost przychodów odpowiadały przede wszystkim sektory medyczny i produkcyjny. Według Frieda Vancraen’a – prezesa firmy, drugi dział „wrócił na właściwe tory„, a nawet przekroczył poziomy przychodów z czasów sprzed pandemii C19.

Spośród głównych sektorów operacyjnych firmy, dział produkcyjny wygenerował przychód na poziomie 24 milionów €, co stanowiło 42% całkowitych przychodów. Według Vancraen’a kluczem do sukcesu okazała się dywersyfikacja bazy klientów i z dala od obleganych przez firmy konkurencyjne sektorów motoryzacyjnego i lotniczego. Nie oznacza to bynajmniej, że Materialise przestało obsługiwać klientów z tych branż, ile zaczęło poszukiwać nowych, specjalizujących się w zupełnie innych obszarach produkcji i sprzedaży.

Drugim najlepiej prosperującym segmentem Materialise był sektor medyczny, który w IV kwartale 2021 r. przyniósł 21 mln € przychodu , co stanowiło +24% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Firma zawdzięcza ten wzrost rosnącej liczby użytkowników oprogramowania Materialise VR Mimics oraz zwiększenia zamówień na różnego rodzaju wydrukowane w 3D narzędzia i szablony chirurgiczne przez szpitale. Dział oprogramowania wygenerował w IV kwartale 2021 r. 12 mln €, co stanowi +19% więcej niż przed rokiem. Wynik ten jest na porównywalnym poziomie co w latach poprzedzających pandemię C19.

Podczas prezentacji wyników finansowych firmy przed akcjonariuszami, Fried Vancraen wyraził także swoje poparcie dla narodu ukraińskiego. Równocześnie nie planuje żadnych oficjalnych bojkotów Rosji ponieważ udział firmy na rynkach rosyjskim i ukraińskim jest znikomy i nie miałoby to żadnego realnego przełożenia.

Źródło: www.materialise.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like