Materialise, starając się zaspokoić rosnącą potrzebę rynku, ogłosiło otwarcie nowego ośrodka produkcji addytywnej z proszków metalicznych. Metal Competence Center zlokalizowane jest w Bremie, w północnych Niemczech i powstanie z połączenia dwóch dotychczas funkcjonujących ośrodków technologii addytywnych. Wartość inwestycji to ok. 7,5 mln euro.

Decyzja o połączeniu dwóch ośrodków w jeden wynika z chęci zjednoczenia strony odpowiedzialnej za oprogramowanie z jednostką produkcyjną. Ma to doprowadzić do zacieśnienia współpracy pomiędzy dwoma zespołami, które pracowały jak dotąd w oddzielnych lokacjach.

Jurgen Laudus, wiceprezes Materialise, mówi, że wiele firm dostrzega, że druk 3D daje szereg nowych możliwości. Dla klientów to szansa na wykorzystanie potencjału lokalnej, zdecentralizowanej produkcji. W informacji prasowej Materialise czytamy, że producenci dostrzegają rosnący potencjał druku 3D z metalu jako narzędzia umożliwiającego produkcję seryjną. Sytuacja spowodowana globalnymi obostrzeniami pandemicznymi jak i niedawnymi problemami w międzynarodowym transporcie sprawiły, że wiele firm podjęło decyzję o rewizji swoich globalnych łańcuchów dostaw.

Laudus dodaje, że prace w nowym ośrodku w Bremie będą prowadzone pod kątem możliwości optymalizacji procesów drukowania, poprawy efektywności energetycznej oraz odzyskiwania i ponownego wykorzystania proszku metalowego w celu rozwijania technologii w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Równocześnie, przeprowadzone będą badania nad zwiększeniem trwałości druku 3D z metali.

Nowy budynek stanie się miejscem zatrudnienia dla 120, wyposażony zostanie w 30 maszyn produkcyjnych. Ceremonia otwarcia Metal Competence Center zaplanowana jest na wrzesień 2021 roku.

Źródło: materialise.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Druk 3D