Materialise – czołowa firma świadcząca usługi druku 3D oraz produkująca specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby technologii addytywnych na świecie, opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2019 oraz cały miniony rok. W przeciwieństwie do ogłoszonych kilkanaście dni temu raportów 3D Systems prezentują się one przyzwoicie, chociaż trudno doszukiwać się tu też jakichś gigantycznych wzrostów.

Materialise to pierwsza na świecie firma, która świadczyłą usługi druku 3D. Założona w Belgii w 1990 roku, jest jednym z protoplastów branży druku 3D, na równi z 3D Systems, Stratasysem, czy EOS. W 1992 roku Materialise stworzyło pierwszy program do przetwarzania skanów wykonanych za pomocą tomografii komputerowej w trójwymiarowe modele anatomiczne, otwierając przed firmą dwie kolejne drogi rozwoju – produkcji oprogramowania do druku 3D oraz specjalizacji w aplikacjach medycznych. Dziś każdy z tych obszarów stanowi niezależny filar, na którym opiera się potęga firmy. Warto też wspomnieć, że jedna z fabryk Materialise, specjalizująca się w produkcji detali wykonywanych z proszków poliamidowych w technikach SLS i MJF zlokalizowana jest w Polsce, na Bielanach Wrocławskich.

Firma zanotowała wzrosty przychodów w segmencie sprzedaży oprogramowania oraz usług i produktów medycznych, natomiast w segmencie usług druku 3D dla przemysłu zanotowała niewielki, niespełna 1%-wy spadek. Było to efektem dość słabego czwartego kwartału, gdzie przychody z tego tytułu spadły aż o 11%. Za cały rok Materialise zanotowało zysk na poziomie 1,72 mln € – o 1,3 mln € mniej niż przed rokiem (w 2018 firma zarobiła 3 mln €). Nie należy się jednak doszukiwać tu żadnych problemów, gdyż przychody ogółem wzrosły łącznie o 6,47% (z 184 mln € w 2018 r. do 196 mln € w 2019 r.) i należy pamiętać, że w ciągu roku doszło m.in. do przejęcia brazylijskiej firmy medycznej Engimplan, co miało wpływ na ostateczny wynik finansowy.

Tak prezentują się wyniki roczne z rozbiciem na poszczególne segmenty:

Przychody20192018Różnica%
Software41,6 mln €37,4 mln €+4,28 mln €+11,45%
Usługi i produkty medyczne60,8 mln €52,2 mln €+8,56 mln €+16,37%
Usługi druku 3D94,2 mln €95 mln €-0,8 mln €-0,84%
Nieprzydzielone61 mln €139 mln €-78 mln €-56,11%
SUMA196,68 mln €184,72 mln €+12 mln €+6,47%

Tak duży wzrost przychodów z rozwiązań w zakresie usług i urządzeń medycznych wzrosły o 16,9 procent firma zawdzięcza po części wspomnianemu przejęciu brazylijskiego Engimplan. Materialise nabyło 75% udziałów spółki, specjalizującej w produkcji implantów oraz instrumentów ortopedycznych i twarzowo-szczękowych.

Tak wyniki firmy komentuje Peter Leys – Prezes Materialise:

Chociaż krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne nie są krystalicznie jasne, uważamy że konsekwentny wzrost wydajności segmentów oprogramowania i rozwiązań medycznych pozwalają nam nadal realizować nasze ambicje dotyczące wzrostu zarówno organicznego, jak i nieorganicznego.

Źródło: www.investors.materialise.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like