Materialise – belgijski dostawca rozwiązań w zakresie wytwarzania przyrostowego, oprogramowania medycznego oraz zaawansowanych usług druku 3D, ogłosił swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Całkowite przychody za czwarty kwartał 2022 r. wzrosły o +10% wynosząc 62.7 mln EUR, z kolei w ujęciu całorocznym firma odnotowała wzrost przychodów o +12,9% osiągając poziom 232 mln EUR.

Przychody z segmentu Software spadły w czwartym kwartale o -4, z kolei przychody z segmentu Medical wzrosły o +17,3%. Przychody z segmentu Manufacturing (usługi druku 3D) wzrosły o +10,9%. W całym czwartym kwartale ubiegłego roku, Materialise osiągnęło zysk brutto w wysokości 35,7 mln EUR co stanowi wzrost o +7,5% rok-do-roku. Jednakże po odliczeniu pozostałych kosztów operacyjnych i księgowych, ostatecznie firma zanotowała stratę netto w wysokości -4,6 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej osiągnęła zysku na poziomie 4,8 mln EUR.

Całkowite przychody za cały rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wzrosły o +12,9%. Przychody z segmentu Software wzrosły o +1,8%, z Medical wzrosły o +15,6%, a usług druku 3D (Manufacturing) wzrosły o +16%. W ostatecznym rozrachunku, firma wygenerowała stratę netto w wysokości -2,15 mln EUR za 2022 r. w porównaniu do zysku netto w wysokości 13,1 mln EUR w 2021 r. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Materialise wyniosły 140 mln EUR, a zadłużenie brutto 81 mln EUR.

Prezes Materialise – Peter Leys optymistycznie patrzy na nadchodzący rok – „Obecnie spodziewamy się, że Materialise odnotuje kolejny rok dwucyfrowego wzrostu przychodów, z łącznymi przychodami między 255 a 260 mln EUR w 2023 r. (…) Chociaż spodziewamy się wzrostu sprzedaży w segmencie Materialise Software, wzrost ten może nie zostać w pełni odzwierciedlony w przychodach ze względu na wprowadzany przez nas zmieniający się model biznesowy subskrypcji opartej na chmurze. Zakładając, że inflacja ustabilizuje się w 2023 r., spodziewamy się, że nasz stały wzrost przychodów będzie stopniowo skutkował silniejszym Skorygowanym EBITDA, który obecnie przewidujemy, że w 2023 r. wyniesie od 25 do 30 mln EUR z ich wkładem we wzrost naszych przychodów.

Jednocześnie chcemy zauważyć, że wydarzenia na Ukrainie prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na europejską i światową gospodarkę, a także na ciągłość ważnych usług, które pozyskujemy od pracowników w Kijowie. Może to mieć znaczący wpływ na nasze wyniki za rok 2023. Będziemy nadal monitorować te wydarzenia, które pozostają nieprzewidywalne.”

Źródło: www.materialise.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like