Materialise ogłosiło wprowadzenie do oferty oprogramowania Process Control dedykowanego do druku 3D w metalu oraz oprogramowania Build Processor Software Development (BP SDK). Firma twierdzi, że nowe programy pomogą użytkownikom rozwiązywanie problemów z nieudanymi kompilacjami i ukrytymi defektami wydruków 3D, jednocześnie opracowując parametry dostosowane do ich potrzeb. Dzięki kontroli procesów produkcyjnych, użytkownicy będą mogli analizować i skorelować dane zebrane podczas procesu druku 3D, aby zidentyfikować wadliwe części, zanim zostaną one wysłane do przetwarzania końcowego i kontroli jakości.

Analizując dane poszczególnych warstw wydruków 3D, użytkownicy powinni być w stanie szybciej znaleźć pierwotną przyczynę defektów, jednocześnie zmniejszając zarówno liczbę nieudanych wydruków, jak i kosztowną kontrolę jakości podczas przetwarzania końcowego. Analiza danych warstw jest zautomatyzowana i wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu zbadania obrazów 2D złoża proszku rozłożonego na platformie roboczej drukarki 3D, wykonanych podczas procesu druku 3D. Materialise współpracowało z Phase 3D i Sigma Additive Solutions, Inc., aby zintegrować uzupełniające się dane i zapewnić „głęboki wgląd” w proces produkcyjny. Technologia Phase 3D dodaje mapowanie wysokości w formie danych warstwy topograficznej, podczas gdy Sigma Additive Solutions dostarcza dane termiczne z puli stopu i obszaru stopionego materiału.

Materialise Process Control jest udostępniany jako część CO-AM, kompleksowej platformy oprogramowania Materialise do druku 3D oraz jako samodzielne rozwiązanie programowe. W ramach otwartego oprogramowania partnerzy będą mogli dodawać swoje oprogramowanie i technologię monitorowania.

Program BP SDK został zaprojektowany tak, aby oferować łatwy sposób tworzenia lub dostosowywania procesorów kompilacji wydruków 3D do określonych aplikacji. Dostawcy maszyn i firmy produkcyjne dysponujące możliwościami badawczo-rozwojowymi mogą samodzielnie korzystać z platformy programistycznej jako zestawu narzędzi, polegać na wiedzy specjalistycznej Materialise lub wybrać podejście oparte na współpracy. Korzystając ze sprawdzonej technologii procesorów kompilacji, mogą skrócić cykl rozwoju produktu, zintegrować własne interfejsy API i wygenerować nową własność intelektualną. Według Materialise ten otwarty proces rozwoju wspiera współpracę i może napędzać dywersyfikację i optymalizację procesorów kompilacji.

Materialise twierdzi, że dzięki wdrożeniu dostosowanych procesorów konstrukcyjnych parametry druku 3D osiągną „najlepszy punkt opłacalności i jakości części” dla aplikacji. Umożliwia użytkownikom wytwarzanie skomplikowanych części i masową produkcję identycznych lub niestandardowych produktów o stałej jakości, zmniejszonym wskaźniku braków i krótszych czasach realizacji. Powinno to następnie umożliwić użytkownikom „uczynienie większej liczby przypadków użycia druku 3D bardziej zrównoważonymi i napędzanie przemysłowego przyjęcia tej technologii”.

Procesory kompilacji opracowane wspólnie z BP SDK zapewniają pełną łączność z CO-AM i Materialise Magics.

Źródło: www.materialise.com
Zdjęcia: www.materialise.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like