Amerykański startup MELD Manufacturing Corporation opracował nową technologię przyrostową, która może zrewolucjonizować druk 3D z metalu. Opatentowana metoda jest pierwszym na świecie sposobem na wytwarzanie metalowych części bez konieczności jakiegokolwiek topienia metalu.

Prace nad technologią MELD trwają nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. Metoda ta, jako materiał bazowy wykorzystuje zarówno proszki, jak i pręty metalowe. Różnica od stosowanych obecnie metod polega na tym że do ich spajania/topienia nie wykorzystuje laserów o wysokiej mocy. Zamiast tego drukarka 3D wyposażona jest w ramie robotyczne, które wykorzystuje kombinację bardzo wysokiego nacisku i tarcia, w wyniku którego metal staje się tak gorący, że daje się formować do pożądanego kształtu, ale nie jest jeszcze na tyle gorący, aby się stopić. Przypomina to nieco druk 3D w technologii FDM.

Według producenta, technologia MELD eliminuje większość wad stosowanych dotychczas metod druku 3D z metalu. Topiony materiał jest osłabiany oraz posiada inne cechy niedoskonałości. Są to między innymi porowatość powierzchni, pory występujące wewnątrz modelu oraz anizotropia. Wszystko to w efekcie przekłada się w jakimś stopniu na osłabienie tworzonego obiektu. Rozgrzewając materiał do stopnia, w którym staje się on ciągliwy, ale nie jest stopiony, uzyskujemy takie same właściwości, jakimi charakteryzuje się materiał, z którego model został wykonany.

Ze względu na fakt nie występowania zjawiska topienia, nie istnieje ryzyko reakcji stopionego materiału z pierwiastkami znajdującymi się w przestrzeni wokół niego. Eliminuje to konieczność stosowania komory próżniowej, izolującej obszar roboczy od otoczenia. Zmniejsza to nie tylko koszty produkcyjne drukarki 3D, ale umożliwia też uzyskiwanie większych obszarów roboczych, bez drastycznego wzrostu ceny samego urządzenia.

Pierwszym urządzeniem, w którym wykorzystano tą technologię, jest trafiająca właśnie do sprzedaży drukarka 3D B8. Jednym z pierwszych klientów, do którego trafiło to urządzenie jest University of Alabama. Ma ono zostać wykorzystane do badań nad recyklingiem sprzętu wojskowego. MELD Manufacturing Corporation przyjmuje również zamówienia na niestandardowe urządzenia, w których będzie można zaimplementować technologię MELD.

Źródło: www.3ders.org

Łukasz Długosz
Redaktor Naczelny 3D w praktyce. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fan gier komputerowych oraz właściciel sklepu filaments4U.com.

Comments are closed.

You may also like