Microsoft Research, dział odpowiedzialny za badania i rozwój giganta z Redmond ogłosił, iż prowadzi zaawansowane prace nad uruchomieniem możliwości skanowania 3D za pomocą telefonów komórkowych. Jako, że od zeszłego roku firma jest w posiadaniu części Nokii (konkretnie działu urządzeń i usług), nikogo nie powinno dziwić, że ta dość rewolucyjna funkcjonalność trafi na popularne Lumie. Oprogramowanie, nad którym pracują inżynierowie i programiści Microsoftu będzie wykorzystywało kamerę smartfona i zapisywało przechwycony obraz w chmurze do dalszej obróbki. Niestety na chwilę obecną wiadomo stosunkowo niewiele na temat jakichkolwiek możliwości technicznych, można za to podziwiać pierwsze efekty pracy tego innowacyjnego w swojej prostocie skanera 3D.

Prace nad oprogramowaniem o roboczej nazwie Skynet UI rozpoczęły się jeszcze w październiku zeszłego roku. Ich celem było uproszczenie całego procesu skanowania 3D w celu przybliżenia go zwykłym użytkownikom w celu dalszego wykorzystywania, chociażby na potrzeby druku 3D. Skynet ma działać w podobny sposób jak robienie zdjęć panoramicznych smartfonem: zaczynamy w punkcie początkowym, który jest zapamiętywany przez software, a następnie obchodzimy obiekt wokół tworząc jego obraz 360°. Proces został dość dokładnie przedstawiony na poniższym filmie…

Co ciekawe, skan 3D obejmuje tylko obraz uchwycony 360° wokół obiektu – w tym przypadku głowy. Nie ma zapisanej ani górnej ani dolnej części modelu. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to spowodowane niedoskonałością software`u, czy na potrzeby filmu nie zawracano sobie po prostu tym głowy? W przypadku pierwszej opcji będzie to spory mankament, gdyż na szerszą skalę nie będzie miał on nigdy większego zastosowania, liczę jednak na to, że to tylko pierwsze, pół oficjalne prezentacje produktu znajdującego się w fazie beta. Nadzieję na to dają grafiki prezentujące różne opcje skanowania (choć póki co są to tylko grafiki…).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Nokia i Microsoft jeszcze na kilka miesięcy przed połączeniem niezależnie od siebie wierzyły w technologię druku 3D. Na początku 2013 roku Nokia jako pierwszy (i chyba do tej pory jedyny) producent telefonów komórkowych udostępnił pliki do obudowy Nokii Lumii w celu umożliwienia użytkownikom ich samodzielnego druku na niskobudżetowej drukarce 3D. Microsoft z kolei jako pierwszy wprowadził natywne oprogramowanie dla drukarek 3D (na razie MakerBota i Up!), wprowadził również drukarki 3D do swoich salonów sprzedaży – Microsoft Store (ponownie w postaci MakerBota). To że skaner 3D pojawi się po raz pierwszy właśnie w Nokii będącej własnością Microsoftu nie powinien zatem nikogo dziwić. Wprost przeciwnie – jest wręcz czymś oczywistym…

Źródło: www.3ders.org

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in Skanery 3D