Według ekspertów polski przemysł nie wykorzystuje jeszcze w pełni możliwości, jakie daje cyfryzacja, o czym zresztą już wspominałam w poprzednich artykułach. O ile pod względem e-administracji nie zostajemy w tyle, o tyle na tle europejskiej konkurencji rodzime przedsiębiorstwa wypadają słabo. Brak jest ekosystemów wspomagania transformacji.

Firmy nie mają scenariuszów biznesowych opartych na innowacji w produkcji, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, które sprzyjają procesom wytwarzania na żądanie – aktualnej tendencji, by produkcja stała się mniej scentralizowana i bardziej rozproszona, jak w przypadku usług, które dobrze znamy, takich jak Netflixa czy Ubera, pozwalających uzyskać dokładnie to, czego w danym momencie potrzebujemy. Innowacje są więc konieczne – pytanie tylko, gdzie ich szukać i skąd wziąć środki na sfinansowanie rozwoju? Rynek ewoluuje w coraz szybszym tempie, premiując tych, którzy do tych zmian zdołają się dostosować niemal w czasie rzeczywistym. Istotne jest to, by zmiany oczekiwane przez otoczenie konkurencyjne wprowadzać jak najszybciej.

Dotacje unijne

Nie każdego przedsiębiorcę stać na własne prace badawczo-rozwojowe, stąd też zwłaszcza dla firm segmentu MŚP, dobrą alternatywą jest nabycie gotowych rozwiązań innowacyjnych lub praw do ich zastosowania. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych to domena obecnej perspektywy unijnej. Polska, choć ma do dyspozycji najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej, słabo radzi sobie z ich wykorzystywaniem. Z 33 mld euro w latach 2014-2017 wypłaciła niecałe 6 mld euro – wynika z najnowszego raportu Trybunału Obrachunkowego UE. Coraz trudniej jest rozpisywać projekty – wskazuje ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, te, aktualnie finansowane przez UE, są bardziej definiowane niż to było 10 lat temu.

Choć polscy przedsiębiorcy mogliby skorzystać z unijnego wsparcia i wdrożyć do modelu produkcji na przykład druk 3D, który najbardziej wpisuje się w aktualne trendy wytwarzania, tego nie robią. Dlaczego?
Jeżeli chodzi o główne bariery w pozyskiwaniu wsparcia, to zarówno beneficjenci, jak i nieskuteczni wnioskodawcy najczęściej zwracali uwagę na słabą znajomość przez oceniających specyfiki branżowej ich projektów oraz w ogóle realiów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przemysł Przyszłości

“W związku z tym, że dotychczasowe wyniki Polski w światowych rankingach innowacyjności nie są szczególnie budujące (choć w ostatnich latach widać pewną pozytywną tendencję w tym zakresie), w końcu na poważnie zainteresowano się tematem i powołano nawet „Projekt Platformy Przemysłu Przyszłości”, który ma służyć integracji i inicjatywom na rzecz transformacji krajowego przemysłu, inicjatyw oddolnych i inicjatyw odgórnych” – stwierdza Andrzej Soldaty, lider projektu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Czynniki, które mają i jeszcze długo mieć będą wpływ na kształt rodzimego sektora produkcji, to przede wszystkim potencjał krajowego rynku, nieskrępowana dostępność samej technologii oraz różnorodność sposobów finansowania jej zakupu. Największy udział w ogólnej liczbie innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce miały podmioty zatrudniające 250 osób i więcej. Ponad 50% dużych koncernów wprowadzało w ostatnim roku innowacje procesowe, a 44% – produktowe, natomiast firmy z sektora MŚP mają do pokonania barierę, jaką jest źródło finansowania inwestycji .

Działalność badawczo-rozwojowa

W dobie globalizacji i wynikającej z niej silnej konkurencji, tworzenie nowych produktów i procesów oraz ulepszanie już istniejących, zwłaszcza w niektórych dziedzinach, stanowi wręcz niezbędny element polityki firmy, której zależy na podniesieniu swojej pozycji na rynku, a w porównaniu do innych państw, polskie przedsiębiorstwa nadal charakteryzuje pewna techniczna archaiczność, nastawienie na tradycyjne sektory gospodarki i konkurowanie kosztami pracy.

Jednym z ważniejszych czynników postępu technologicznego są nakłady na działalność badawczo-rozwojową, wyraźnie rosnące w ostatnich latach. Mimo, że przedsiębiorcy z sektora MŚP wykazują znaczne zainteresowanie innowacyjną działalnością, często brakuje im impulsu do jej rozpoczęcia, a bariera biznesowo-prawna bywa nie do przejścia. Zmiany prowadzące do usprawnienia całego procesu komercjalizacji badań są zasadniczo pożądane zarówno przez środowisko biznesowe, jak i ekspertów.

Źródła finansowania

Podstawowym źródłem finansowania prac badawczo-rozwojowych i inwestycji technologicznych są środki własne przedsiębiorstw, z których korzysta aż 98 proc. firm. Większość średnich i dużych podmiotów gospodarczych przeznacza na B+R między 1 a 5 proc. swoich przychodów. Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu projektu badawczo-rozwojowego zdecydowana większość przedsiębiorstw (ponad 90 proc.) rozpatruje potencjalne korzyści. Oprócz pozyskania nowej wiedzy i umiejętności, koncerny zwracają uwagę na opłacalność nowej inwestycji.

Inną ważną korzyścią i realnym efektem prac B+R jest wprowadzanie na rynek nowych produktów. Niezwykle istotną kwestią jest wykształcenie menedżerów dysponujących kompetencjami na miarę potrzeb czwartej rewolucji przemysłowej. Od tego będą zależały nie tylko kierunki i możliwości rozwoju poszczególnych firm, ale też ogólny zasięg technologicznej rewolucji w polskim przemyśle.

Celem dystrybutorów innowacyjnych technologii w Polsce jest więc z jednej strony wykorzystanie doświadczenia i umiejętności kadry inżynierskiej oraz potencjału naukowego i badawczego renomowanych jednostek akademickich w sferze przedsiębiorczości i biznesu, a z drugiej wsparcie finansowe dla wdrożeń.

Dystrybutor technologii HP Multi Jet Fusion w Polsce – HP3D.pl posiada rozbudowaną sieć partnerów, którą ciągle rozwija, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania dedykowane prototypowaniu i produkcji finalnych części zamiennych czy gotowych produktów.

Do realizacji poszczególnych projektów kompletowane są dedykowane, interdyscyplinarne zespoły specjalistów, w których znajdują się przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, jednostek otoczenia biznesu oraz eksperci branżowi. Takie podejście gwarantuje wybór właściwego sposobu uzyskania środków na wdrożenie nowej technologii, które przebiega szybko i sprawnie oraz daje realne korzyści firmie już na starcie.

Dla tych przedsiębiorców, który chcą przejść na produkcję addytywną HP3D.pl oferuje szereg możliwości sfinansowania przedsięwzięcia z abonamentowym jako najbardziej przez nich rekomendowanym, które pozwala na większą płynność finansową i gwarantuje opiekę techniczną, suport i stały dostęp do materiałów eksploatacyjnych w ramach tej formy leasingu. Pomaga również uzyskać dofinansowanie z szeregu dostępnych środków publicznych, z Unii Europejskiej i innych funduszy. Dzięki takiemu podejściu coraz więcej firm w Polsce z segmentu MŚP może skorzystać z innowacji i zyskać na konkurencyjności w stosunku do swoich rywali na rodzimym rynku, ale też zacząć ekspansje na inne.

Czy polskim firmom z segmentu MŚP uda się wykorzystać możliwości jakie niesie technologia addytywna w procesach produkcji na żądanie? To już zależy od nich samych, wystarczy tylko, że odważą się na zmiany i skorzystają z szerokiej oferty outsourcingowej gwarantowanej przez dostawców technologii takich jak HP3D.pl oraz innych firm wspierających innowacje w Polsce.

Patrycja Blechinger
Patrycja Blechinger – redaktor, entuzjastka nowych technologii, szczególnie SI i inteligentnych urządzeń, o których najbardziej lubi pisać. Z wykształcenia kulturoznawca, zainteresowana nowymi formami sztuki w ponowoczesnej rzeczywistości.

    Brak możliwości dodawania komenarzy

    Może cię również zainteresować

    Więcej w HP3D