e-NABLE – open-source’owy projekt związany z drukowanymi 3D protezami rąk z roku na rok zrzesza coraz większą liczbę wolontariuszy pragnących zmieniać życie niepełnosprawnych dzieci na całym świecie. Rosnąca popularność inicjatywy sprawiła, że twórcy sukcesywnie sprawiali aby stawała się jak najbardziej intuicyjna, wprowadzając m.in. aplikację opartą na technologii rozszerzonej rzeczywistości, stanowiącą dokładny poradnik jak samodzielnie złożyć protezę krok po kroku. Teraz e-NABLE wypuszcza wstępną wersję aplikacji e-NABLE Web Central (EWC), która ułatwi komunikację pomiędzy członkami społeczności wspierającej tę inicjatywę.

Opracowana specjalnie dla potrzeb globalnej społeczności e-NABLE aplikacja została stworzona przez dwóch wolontariuszy z firmy 3D Universe. Prace nad jej rozwojem są nadal kontynuowane, jednak opublikowanie wstępnej wersji pozwoli twórcom na zebranie opinii czy informacji o ewentualnych błędach, a następnie dostosowanie produktu do oczekiwań użytkowników.

Głównym ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest możliwość zapewnienia łączności pomiędzy oczekującymi na protezę a wolontariuszami, którzy oferują swoją pomoc. Aplikacji w swojej pierwszej odsłonie posiada szereg podstawowych funkcji, umożliwiających m.in. składanie wniosków o protezy (dopasowanych do konkretnego dziecka), czy oferowanie pomocy w zakresie wsparcia finansowego czy rzeczowego, związanego z gotowymi wydrukami lub filamentem. Dzięki połączeniu z platformą Credly automatycznie może zostać zweryfikowane kto z wolontariuszy jest upoważniony do  tworzenia lub montażu projektów związanych z e-NABLE.

Konto Credly , niezbędne do stania się czynnym wolontariuszem e-NABLE

Określenie własnych preferencji (dotyczących m.in. tego czy oczekujesz wsparcia czy chcesz pomóc) oraz lokalizacji determinuje funkcje, jakie będą dostępne w wersji aplikacji przypisanej do konkretnego użytkownika. Aplikacja oprócz oprócz oczywistych opcji jak personalizacja własnego konta umożliwia wymianę wiadomości z użytkownikami z całego świata – dzięki możliwości korzystania z widżetu Google Translate bariera językowa nie jest już żadnym problemem. System na podstawie obszaru twojej działalności i dokonań automatycznie określa status np. jako użytkownika zajmującego się wydrukiem przestrzennym części (fabricator) lub biorącego odpowiedzialność za późniejszy prawidłowy montaż elementów (assembler) oraz doświadczonego eksperta. Każdy z nich pełni istotną rolę w cyklu rozwijania projektu.

Poszerzanie globalnej społeczności e-NABLE przy jednoczesnym dbaniu o bezproblemową komunikację pomiędzy członkami jest kluczem do tworzenia więzi miedzy ogromna ilością ludzi, których wspólnym celem jest pomoc słabszym. Przekazywane za pośrednictwem e-NABLE protezy drukowane 3D przez wolontariuszy odmieniły życie wielu dzieciaków, przywracając im namiastkę beztroskiego dzieciństwa. Zarządzanie projektami przygotowania urządzenia usprawni cały proces – od składania wniosków po fizyczne przygotowanie wszystkich elementów składowych.

Źródło: 3dprint.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like